Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 – Test wyborczy

Test wyborczy do Parlamentu Europejskiego

0%

Czy popierasz pomysł wyjścia Polski ze struktur unijnych przy jednoczesnym utrzymaniu porozumienia z Schengen (otwartych granic) i wspólnego rynku?

Czy Unia Europejska powinna mieć mniejszy wpływ na polską politykę wewnętrzną?

Czy w UE rodzice powinni posiadać pełne prawo ws. decydowania o sposobie ochrony zdrowia swoich dzieci?

Czy UE powinna stosować tzw. "wzmocnienie konsekwencji" względem państwa członkowskiego, któremu udowodni naruszanie standardów praworządności zapisanych w unijnym prawie?

Czy Polska, Czechy i Węgry zgodnie z decyzją Rady UE powinny wprowadzić w życie tzw. tymczasowy system relokacji uchodźców?

Czy rozwój zielonej energii kosztem ograniczania paliw kopalych powinien być priorytetem polityki energetycznej w UE?

Czy popierasz stworzenia Europejskiego Programu Mieszkaniowego na rzecz budowy lokali socjalnych i komunalnych dla najuboższych Europejczyków?

Czy popierasz wprowadzenie ulg na transport w UE dla wszystkich uczniów i studentów do 26 roku życia?

Czy popierasz wprowadzenie równej europejskiej płacy minimalnej?

Czy własność prywatna powinna być fundamentem UE?

Czy UE powinna zwiększać dopłaty bezpośrednie dla rolników w Polsce?

Czy popierasz wprowadzenie waluty euro do Polski?

Czy popierasz obronę chrześcijańskich wartości w UE?

Czy UE powinna nakazać Bułgarii, Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii i Słowacji legalizację związków partnerskich?

Polska, Malta i Finlandia to obecnie jedyne państwa w UE, w których obowiązuje najbardziej restrykcyjne prawo dotyczące przerywania ciąży. Czy prawo do przerywania ciąży powinno być powszechnie dostępne w całej Unii, w tym także w Polsce?

Czy popierasz ściślejszą współpracę obronną UE?

Czy popierasz ściślejszą współpracę Polski z USA w obszarze energetycznym i zbrojeniowym?

Czy poprawa stosunków z Rosją powinna być jednym z priorytetów polityki zagranicznej UE?

Test wyborczy do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZIELONI

Wiosna Roberta Biedronia

Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy

Prawo i Sprawiedliwość

Kukiz'15

Zbyt wiele odpowiedzi "NIE MAM ZDANIA". Spróbuj ponownie!

  •