Kukiz’15

Komitet Wyborczy Wyborców
Data założenia: 28 lipca 2015
Lider: Paweł Kukiz
Ideologia: demokracja bezpośrednia, narodowy konserwatyzm

Strona internetowa komitetu
Program wyborczy

Założenia programowe

– wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu;
– nowa Konstytucja z większościową ordynacją wyborczą, obligatoryjnym referendum i systemem prezydenckim;
– wymiar sprawiedliwości pod kontrolą obywateli;
– pełna przejrzystość i jawność wydatków publicznych;
– finansowanie partii z dobrowolnych wpłat obywateli;
– likwidacja PiT;
– zastąpienie kilku składek ZUS i NFZ jedną płatnością na Fundusz Płac na wzór brytyjski (system PAYE);
– wprowadzenie na wzór brytyjski liniowego 5% VAT na produkty pierwszej potrzeby: leki, żywność, ubranka dla dzieci, komunikację miejską i kolejową, dostęp do prasy;
– zastąpienie skomplikowanego podatku CIT prostym 1% podatkiem przychodowym;
– radykalne uproszczenie prawa i administracji – deregulacja systemowa;
– likwidacja sitw politycznych w administracji rządowej, samorządowej i spółkach skarbu państwa;
– dążenie do jak najszybszej budowy Obrony Terytorialnej, czyli włączenia obywatelskiego komponentu terytorialnego w struktury sił zbrojnych;
– odbudowanie wojsk operacyjnych, zapewniając im zdolność prowadzenia manewru i uderzenia w obronie Polski. Należy odbudować wschodnie dywizje wojsk operacyjnych oraz jednolitą strukturę dowodzenia siłami zbrojnymi, ze sztabem generalnym, jako głównym organem dowodzenia sił zbrojnych w czasie pokoju i w czasie wojny;
– dbanie tylko i wyłącznie o polskie interesy a nie interesy niemieckie, rosyjskie, ukraińskie czy europejskie;
– utrzymanie polskiej waluty jako gwarant suwerenności, odrzucenie euro;
– niezależna i suwerenna polityka energetyczna.

źródło: ruchkukiza.pl