Nowoczesna Ryszarda Petru

Data założenia: 31 maja 2015
Lider: Ryszard Petru
Ideologia: liberalizm demokratyczny, centryzm

Strona internetowa partii
Program wyborczy

Założenia programowe

– budowa nowoczesnego społeczeństwa opartego o innowacyjną przedsiębiorczość;
– wolność gospodarcza;
– budowa społeczeństwa obywatelskiego;
– promowanie wykształcenia, aktywności, uczestnictwa obywateli w rządzeniu państwem;
– obniżenie kosztów pracy;
– ograniczenie udziału państwa w gospodarce i dofinansowywania nierentownych branż;
– likwidacja przywilejów grup zawodowych (jak np. górnicy i rolnicy);
– transfer polskich odkryć naukowych do gospodarki;
– reforma systemu opieki zdrowotnej, równy dostęp dla wszystkich, niezależnie od dochodów, miejsca zamieszkania i stanu zdrowia;
– walka z biurokracją krępującą rozwój przedsiębiorczości, uproszczenie procedur;
– przejrzyste i jednoznaczne przepisy;
– pozbawienie partii politycznych finansowania z budżetu państwa;
– ograniczenie do dwóch kadencji w parlamencie;
– możliwość głosowania w wyborach przez Internet.

źródło: wikipedia.org