Partia Razem

Data założenia: 16 maja 2015
Lider: brak
Ideologia: socjaldemokracja, socjalizm demokratyczny, państwo opiekuńcze, społeczna gospodarka rynkowa

Strona internetowa partii
Program wyborczy

Założenia programowe

– wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej w wysokości 15 złotych brutto dla umowy o pracę na czas nieokreślony i 20 złotych brutto dla wszystkich innych rodzajów umów
– 35-godzinny tydzień pracy;
– zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy;
– wprowadzenie jawności płac;
– ograniczenie czasu handlu w niedziele i święta, również w supermarketach;
– podniesienie kwoty wolnej od podatku do dwunastokrotności minimum socjalnego;
– wprowadzenie progresywnej skali podatkowej, według której mniej zarabiający będą płacić niższe, a więcej zarabiający – wyższe podatki niż dziś;
– wprowadzenie stawki podatkowej „dla prezesów” – 75% od dochodów powyżej 500 000 złotych rocznie;
– stworzenie państwowego programu budowy mieszkań pod wynajem, finansowany bezpośrednio z budżetu centralnego;
– finansowanie służby zdrowia bezpośrednio z budżetu państwa, a nie ze składek zdrowotnych;
– zatrzymanie komercjalizacji opieki zdrowotnej;
– zapewnienie powszechnego dostępu do antykoncepcji;
– wprowadzenie refundacji środków antykoncepcyjnych i pełna refundacja zabiegów in vitro;
– bezpłatne podręczniki w szkołach podstawowych i średnich;
– powiązanie nakładów na edukację z PKB;
– zatrzymanie prywatyzacji szkół;
– stopniowe odtworzenie sieci lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych;
– ograniczenie wynagrodzenia poselskiego do trzykrotności płacy minimalnej;
– wprowadzenie jednolitego, 480-dniowego urlopu rodzicielskiego, dzielonego po równo pomiędzy rodziców;
– stworzenie nowych miejsc pracy w przemyśle.

źródło: partiarazem.pl