Partie polityczne i ruchy społeczne

Najważniejsze partie polityczne i ruchy społeczne w Polsce

Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
Ideologia: narodowy konserwatyzm, solidaryzm
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (SP)
Ideologia: narodowy konserwatyzm, solidaryzm
Polska Razem Zjednoczona Prawica (Polska Razem)
Ideologia: konserwatywny liberalizm
Nowoczesna (.N)
Ideologia: liberalizm demokratyczny, centryzm
Platforma Obywatelska (PO)
Ideologia: chrześcijańska demokracja, socjalliberalizm
Kukiz’15
Ideologia: demokracja bezpośrednia, narodowy konserwatyzm
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
Ideologia: socjaldemokracja, trzecia droga
Partia Razem
Ideologia: socjaldemokracja, socjalizm demokratyczny, państwo opiekuńcze, społeczna gospodarka rynkowa
Wolność (KORWiN)
Ideologia: konserwatywny liberalizm, eurosceptycyzm, wolny rynek
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
Ideologia: centryzm, agraryzm, chrześcijańska demokracja
Twój Ruch (TR)
Ideologia: socjalliberalizm, antyklerykalizm
Kongres Nowej Prawicy (KNP)
Ideologia: konserwatywny liberalizm, eurosceptycyzm, regionalizm
Prawica Rzeczypospolitej (Prawica)
Ideologia: narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm
Ruch Narodowy (RN)
Ideologia: narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm, narodowy katolicyzm, nacjonalizm