Partie polityczne

Partie polityczne posiadające swoich przedstawicieli w Sejmie
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Lider: Ewa Kopacz
Ideologia: Chrześcijańska demokracja, Centryzm
Prawo i Sprawiedliwość
Prawo i Sprawiedliwość
Lider: Jarosław Kaczyński
Ideologia: Konserwatyzm, Chrześcijańska demokracja
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polskie Stronnictwo Ludowe
Lider: Janusz Piechociński
Ideologia: Centryzm, Agraryzm, Chrześcijańska demokracja
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lider: Leszek Miller
Ideologia: Socjaldemokracja, Socjalliberalizm
Twój Ruch
Twój Ruch
Lider: Janusz Palikot
Ideologia: Antyklerykalizm, Socjalliberalizm, Socjaldemokracja
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Lider: Zbigniew Ziobro
Ideologia: Konserwatyzm, Narodowy konserwatyzm, Narodowy katolicyzm, Chrześcijańska demokracja
Polska Razem Jarosława Gowina
Polska Razem Jarosława Gowina
Lider: Jarosław Gowin
Ideologia: Konserwatyzm, Konserwatywny liberalizm
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
Lider: Janusz Korwin-Mikke
Ideologia: Konserwatywny liberalizm, Eurosceptycyzm
Partia Zieloni
Partia Zieloni
Lider: Agnieszka Grzybek, Adam Ostolski
Ideologia: Zielona polityka, Pacyfizm, Centrolewica
Pozaparlamentarne partie polityczne startujące w ostatnich wyborach
Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej
Lider: Marek Jurek
Ideologia: Narodowy katolicyzm, Narodowy konserwatyzm, Eurosceptycyzm
Demokracja Bezpośrednia
Demokracja Bezpośrednia
Lider: Adam Kotucha
Ideologia: Demokracja bezpośrednia, Regionalizm, Wolność słowa, Demokracja elektroniczna
Kongres Nowej Prawicy
Kongres Nowej Prawicy
Lider: Michał Marusik
Ideologia: Konserwatywny liberalizm, Eurosceptycyzm, Regionalizm
Samoobrona
Samoobrona
Lider: Lech Kuropatwiński
Ideologia: Socjalizm chrześcijański, Socjaldemokracja, Socjalliberalizm, Agraryzm, Nacjonalizm
Polska Partia Pracy – Sierpień 80
Polska Partia Pracy – Sierpień 80
Lider: Bogusław Ziętek
Ideologia: Socjalizm, Lewica narodowa, Trockizm, Socjaldemokracja, Marksizm