Partie polityczne i ruchy społeczne

Kluby w Sejmie i Senacie (partie polityczne i ruchy społeczne)

KP Prawo i Sprawiedliwość (233 posłów, 63 senatorów)
Partie: Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Polska Razem Zjednoczona Prawica, Ruch Katolicko-Narodowy
KP Platforma Obywatelska (138 posłów, 33 senatorów)
Partie: Platforma Obywatelska
KP Kukiz’15 (36 posłów, 0 senatorów)
Partie/Ruchy: Kukiz’15, Ruch Narodowy, Unia Polityki Realnej, Kongres Nowej Prawicy
KP Nowoczesna (29 posłów, 0 senatorów)
Partie: Nowoczesna Ryszarda Petru
KP Polskiego Stronnictwa Ludowego (16 posłów, 0 senatorów)
Partie: Polskie Stronnictwo Ludowe
KP Wolni i Solidarni (3 posłów, 0 senatorów)
Partie:
KS Niezależnych (0 posłów, 3 senatorów)
Partie:
Niezrzeszeni (4 posłów, 1 senator)
Partie: Mniejszość Niemiecka, Prawica Rzeczypospolitej, Ruch Narodowy

Partie pozaparlamentarne

KORWiN
Partia Razem
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Twój Ruch