Partie polityczne
 
Mandaty:
Sejm
Sejm
PE
201
61
19
132
31
17
32
2
4
     Twój Ruch
16
0
0
1
0
4
1
0
0
     Socjaldemokracja Polska
0
1
0
     Unia Pracy
0
0
1
0
0
1
0
0
0
     Samoobrona
0
0
0