Partie polityczne

Partie polityczne posiadające swoich przedstawicieli w Sejmie
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Data założenia: 24 stycznia 2001
Lider: Ewa Kopacz
Ideologia: Chrześcijańska demokracja, Centryzm
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Prawo i Sprawiedliwość
Prawo i Sprawiedliwość
Data założenia: 13 czerwca 2001
Lider: Jarosław Kaczyński
Ideologia: Konserwatyzm, Chrześcijańska demokracja
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polskie Stronnictwo Ludowe
Data założenia: 5 maja 1990
Lider: Janusz Piechociński
Ideologia: Centryzm, Agraryzm, Chrześcijańska demokracja
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Data założenia: 15 kwietnia 1999
Lider: Leszek Miller
Ideologia: Socjaldemokracja, Socjalliberalizm
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Twój Ruch
Twój Ruch
Data założenia: 6 październik 2013
Lider: Janusz Palikot
Ideologia: Antyklerykalizm, Socjalliberalizm, Socjaldemokracja
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Data założenia: 24 marca 2012
Lider: Zbigniew Ziobro
Ideologia: Narodowy konserwatyzm, Narodowy katolicyzm, Chrześcijańska demokracja
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Polska Razem Zjednoczona Prawica
Polska Razem Jarosława Gowina
Data założenia: 7 grudnia 2013
Lider: Jarosław Gowin
Ideologia: Konserwatyzm, Konserwatywny liberalizm
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
Data założenia:
Lider: Janusz Korwin-Mikke
Ideologia: Konserwatywny liberalizm, Eurosceptycyzm
Zobacz też: Strona internetowa | Facebook
Partia Zieloni
Partia Zieloni
Data założenia: 6 września 2003
Lider:Małgorzata Tracz, Adam Ostolski
Ideologia: Zielona polityka, Pacyfizm, Centrolewica
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Pozaparlamentarne partie polityczne
Razem
Razem
Data założenia: 2015
Lider: rada krajowa
Ideologia: Socjaldemokracja, Państwo opiekuńcze
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Ruch Sprawiedliwości Społecznej
Ruch Sprawiedliwości Społecznej
Data założenia: 5 września 2014
Lider: Piotr Ikonowicz
Ideologia: Socjalizm, Socjalizm etyczny, Państwo opiekuńcze
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Ruch Narodowy
Ruch Narodowy
Data założenia: 10 grudnia 2014
Lider: Robert Winnicki
Ideologia: Narodowa demokracja, Eurosceptycyzm, Narodowy konserwatyzm
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej
Data założenia: 19 kwietnia 2007
Lider: Marek Jurek
Ideologia: Narodowy katolicyzm, Narodowy konserwatyzm, Eurosceptycyzm
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Demokracja Bezpośrednia
Demokracja Bezpośrednia
Data założenia: 27 sierpnia 2012
Lider: Adam Kotucha
Ideologia: Demokracja bezpośrednia, Regionalizm, Wolność słowa, Demokracja elektroniczna
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Kongres Nowej Prawicy
Kongres Nowej Prawicy
Data założenia: 9 października 2010
Lider: Michał Marusik
Ideologia: Konserwatywny liberalizm, Eurosceptycyzm, Regionalizm
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Samoobrona
Samoobrona
Data założenia: 28 stycznia 2010
Lider: Lech Kuropatwiński
Ideologia: Socjalizm chrześcijański, Socjaldemokracja, Socjalliberalizm, Agraryzm
Zobacz też: Strona internetowa | Program
Polska Partia Pracy – Sierpień 80
Polska Partia Pracy – Sierpień 80
Data założenia: 11 listopada 2001
Lider: Bogusław Ziętek
Ideologia: Socjalizm, Lewica narodowa, Trockizm, Socjaldemokracja, Marksizm
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Unia Pracy
Unia Pracy
Data założenia: 7 czerwca 1992
Lider: Waldemar Witkowski
Ideologia: Socjaldemokracja, Państwo opiekuńcze
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook
Stowarzyszenia
NowoczesnaPL
NowoczesnaPL
Data założenia: 31 maja 2015
Lider: Ryszard Petru
Ideologia: Liberalizm, Centryzm
Zobacz też: Strona internetowa | Program | Facebook