Platforma Obywatelska

Data założenia: 24 stycznia 2001
Lider: Grzegorz Schetyna
Ideologia: chrześcijańska demokracja, socjalliberalizm

Strona internetowa partii
Program wyborczy

Założenia programowe

– stworzenie w ciągu 10 lat 50 tys. nowych mieszkań na wynajem;
– ograniczenie przywilejów związków zawodowych;
– zniesienie składek ZUS i NFZ. Osoby zatrudnione na jednolitym kontrakcie będą płacić wyłącznie jednolity podatek dochodowy;
– wprowadzenie profilaktyki stomatologicznej, przypisując każdą szkołę do konkretnego gabinetu stomatologicznego;
– utrzymanie wydatków na armię na poziomie co najmniej 2% PKB;
– dokończenie budowy szcześciu okrętów dla Marynarki Wojennej. Stworzenie nowego systemu obrony powietrznej kraju. Rozwinięcie programu pancernego i antyleryjskiego w oparciu o Polską Grupę Zbrojeniową;
– wzmocnienie kolejnych garnizonów w całej Polsce;
– wprowadzenie jednolitego kontraktu, który wyprze umowy cywilnoprawne trwające ponad miesiąc;
– obrona fundamentów UE w zakresie wolnego przepływu osób, pracowników i usług;
– zniesienie obowiązkowych egzaminów na zakończenie szóstej klasy;
– wprowadzenie mieszanego systemu wyborczego do Sejmu i Senatu tj. połączenie JOW i proporcjonalnego rozdziału mandatów;
– 25 mld zł na rewitalizację miast w latach 2014-2020 w ramach funduszy europejskich;
– wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 12 zł dla umów cywilnoprawnych (zlecenia);
– wprowadzenie 10-procentowej stawki podatkowej dla osób o niskich dochodach.

źródło: platforma.org