Polska Razem Zjednoczona Prawica

Data założenia: 7 grudnia 2013
Lider: Jarosław Gowin
Ideologia: konserwatywny liberalizm

Strona internetowa partii
Program wyborczy

Założenia programowe

– przywrócenie liberalnej ustawy Wilczka;
– ograniczenie biurokracji, zmiana i uproszczenie przepisów (np. wprowadzenie zasady milczącej zgody) oraz likwidacja i połączenie niektórych urzędów;
– równe opodatkowanie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw;
– zastąpienie podatku PIT podatkiem od funduszu płac;
– likwidacja podatku CIT i zamiast tego wprowadzenie podatku od przychodów w wysokości 1%;
– sprzeciw wobec planów oskładkowania umów cywilnoprawnych;
– likwidacja ZUS (poprzez połączenie go z KRUS i administracją skarbową w jedną instytucję) i zastąpienie obecnego systemu emerytalnego emeryturami obywatelskimi (otrzymywałyby ją wszystkie osoby, które ukończyły 67. rok życia);
– wyłączenie małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników) z Kodeksu Pracy i regulowanie kwestii zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach na podstawie Kodeksu Cywilnego;
– likwidacja obecnych mechanizmów polityki prorodzinnej (uznawanych przez nią za nieefektywne);
– wprowadzenie bonu wychowawczego oraz zwiększenie roli rodziców w systemie edukacji;
– likwidacja gimnazjów;
– system głosowania rodzinnego, gdzie rodzice lub opiekunowie otrzymaliby dodatkowe głosy w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci;
– zniesienie zasady proporcjonalności wyborów – w zamian wprowadzenie ordynacji opartej na jednomandatowych okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu;
– likwidacja finansowania partii politycznych z budżetu państwa;
– podwyżka podatków tylko w drodze referendum;
– przeprowadzanie referendów w sprawie każdego przeniesienia kompetencji polityki polskiej na politykę prowadzoną przez UE;
– jednolity rynek europejski w celu zwiększenia konkurencyjności;
– sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce waluty euro.

źródło: wikipedia.org