Prawo i Sprawiedliwość

Data założenia: 29 maja 2001
Lider: Jarosław Kaczyński
Ideologia: narodowy konserwatyzm, solidaryzm

Strona internetowa partii
Program wyborczy

Założenia programowe

– pozbycie się dziedzictwa PRL, lustracja, dekomunizajca i odtajnienie wszystkich dokumentów z okresu PRL;
– przyznanie prezydentowi prawa wydawania na wniosek Rady Ministrów rozporządzeń z mocą ustaw;
– zmniejszenie Sejmu i Senatu, likwidacja Rady Polityki Pieniężnej;
– wprowadzenie trzeciej stawki podatkowej w wysokości 39% dla osób zarabiających powyżej 300 tys. zł (z wyłączeniem osób tworzących nowe miejsca pracy);
– podnoszenie kwoty wolnej od podatku do wysokości minimum egzystencji;
– obniżanie pozapłacowych kosztów pracy (tzw. klina podatkowego);
– likwidacja jednostek budżetowych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych i włączenie ich wydatków do budżetu;
– wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie;
– utrzymanie zróżnicowanych stawek podatku VAT przy jednoczesnym obniżaniu stawki podstawowej;
– utrzymanie przez państwo kontroli nad spółkami o strategicznym znaczeniu;
– zachowanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, średnich i na wyższych uczelniach państwowych;
– wycofanie skutków reformy edukacji z 1999 – m.in. powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i likwidacja gimnazjów
– zachowanie systemu finansowania służby zdrowia;
– obniżenie składki emerytalno-rentowej młodych pracowników o 50%;
– udzielanie kredytów na dogodnych warunkach ludziom młodym chcącym podjąć działalność gospodarczą i tworzącym co najmniej dwa miejsca pracy;
– aktywne członkstwo Polski w strukturach Unii Europejskiej.

źródło: wikipedia.org, pis.org.pl