Prognozy przedwyborcze

Prognozy przedwyborcze – prognozowane poparcie dla partii politycznych