Sojusz Lewicy Demokratycznej

Data założenia: 15 kwietnia 1999
Lider: Włodzimierz Czarzasty
Ideologia: socjaldemokracja, trzecia droga

Strona internetowa partii
Program wyborczy

Założenia programowe

– zbudowanie solidarnego społeczeństwa obywatelskiego, silnego i sprawnego państwa;
– rozwój efektywnej gospodarki, zdolnej do zaspokojenia rosnących potrzeb społecznych, we współpracy ze związkami zawodowymi;
– zrównanie poziomu życia w Polsce z najbardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej;
– modernizacja państwa i społeczeństwa polskiego przy pomocy demokracji opartej na stałym dialogu i poszukiwaniu porozumienia;
– zagwarantowanie prawa i wolności obywatelskie, w tym zgodnie ze standardami Unii Europejskiej równouprawnienie i neutralność światopoglądową państwa;
– równy dostęp do służby zdrowia i edukacji;
– jednoizbowy parlament oraz premier wybierany przez parlament;
– ingerencja w życie gospodarcze w charakterze inwestora w kapitał społeczny oraz jako regulator społecznej gospodarki rynkowej, stróża prawa i porządku ekonomicznego oraz stratega gospodarczego;
– progresywny podatek od dochodów osobistych;
– „praca ma być zabezpieczeniem bytu socjalnego, a nie upokorzeniem człowieka”;
– rozdzielenie państwa i Kościoła oraz laicyzacja prawa;
– księża nie powinni wpływać na prawo i decyzję wyborców;
– zrównoważenie statusu kobiet i mężczyzn w społeczeństwie m.in. poprzez wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej, powszechne wdrożenie programów profilaktyki i ochrony zdrowia kobiet oraz dostępu do antykoncepcji i zabiegów in vitro oraz możliwością dokonania aborcji z ważnych przyczyn społecznych.

źródło: wikipedia.org