Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Data założenia: 24 marca 2012
Lider: Zbigniew Ziobro
Ideologia: narodowy konserwatyzm, solidaryzm

Strona internetowa partii
Program wyborczy

Założenia programowe

– wprowadzenie systemu prezydenckiego;
– wprowadzenie mieszanej ordynacji wyborczej (częściowo z jednomandatowymi okręgami wyborczymi);
– likwidacja immunitetów;
– likwidacja Senatu i zmniejszenie liczy posłów o połowę;
– powołanie Sądu Odpowiedzialności Państwowej;
– decentralizacja władzy;
– wzmocnienie instytucji referendum;
– sprzeciw wobec rejestracji związków partnerskich;
– zniesienie możliwości dokonywania aborcji w przypadku uszkodzenia płodu.

źródło: wikipedia.org