Czy jeszcze w tym roku powinny odbyć się przedterminowe wybory parlamentarne?