This poll is closed! Poll activity:
Start date 27-06-2017 08:07:13
End date 11-11-2017 23:59:59
Poll Results:
Czy jeszcze w tym roku powinny odbyć się przedterminowe wybory parlamentarne?