Sonda internetowa

Sonda internetowa uwzględnia najważniejsze partie i ruchy polityczne niezależnie od zbliżających się wyborów do PE. Wyniki publikowane będą co miesiąc, po zakończeniu każdego głosowania.
Na którą partię / ruch polityczny oddał(a)byś głos w wyborach do Sejmu?
 Głosów: 2630

Wyniki archiwalne

  •