Sondaż Estymator – 24.05.2019

Sondaż do PE

Partia / Komitet Poparcie (%) Zmiana Mandaty Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 39.2 ▼ 1.1 21 ▼ 2
Koalicja Europejska 38.3 ▼ 0.2 20 ▼ 2
Wiosna 7.9 ▲ 0.3 4 ► 0
Konfederacja 5.7 ▲ 0.8 3 ▲ 3
Kukiz’15 5.7 ▲ 0.6 2 ▲ 1
Lewica Razem 2.6 ▼ 0.5 0 ► 0
Inne komitety 0.6 ▲ 0.1 0 ► 0

Sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl przeprowadzono w dniach 22-23 maja 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1038 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.

Zobacz więcej:
Sondaże poparcia partii politycznych i komitetów
Sondaże do Parlamentu Europejskiego

  •