Sondaż Estymator – 02.05.2019

Sondaż do PE

Partia / Komitet Poparcie (%) Zmiana Mandaty Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 42.1 ▲ 0.5 24 ► 0
Koalicja Europejska 36.9 ▲ 0.7 21 ▲ 1
Wiosna 7.7 ▼ 1.1 4 ▼ 1
Kukiz’15 6.0 ▼ 0.1 3 ► 0
Konfederacja 3.8 ▲ 0.1 0 ► 0
Lewica Razem 2.9 ▲ 0.8 0 ► 0
Inne komitety 0.6 ▼ 0.9 0 ► 0

Sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl przeprowadzono w dniach 29-30 kwietnia 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1008 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.

Zobacz więcej:
Sondaże poparcia partii politycznych i komitetów
Sondaże do Parlamentu Europejskiego

  •