Sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl – 14.04.2019

Sondaż do PE

Partia / Komitet Poparcie (%) Zmiana Mandaty Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 42.0 ▼ 0.2 24 ► 0
Koalicja Europejska 37.7 ▼ 1.6 21 ▼ 1
Wiosna 7.6 ▲ 1.5 4 ▲ 1
Kukiz’15 6.1 ▲ 0.9 3 ► 0
Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy 3.8 ▲ 0.4 0 ► 0
Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 1.6 ▲ 0.5 0 ► 0
Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS 1.2 ▼ 0.7 0 ► 0

Sondaż do Sejmu

Partia / Komitet Poparcie (%) Zmiana Mandaty Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 43.8 ▲ 1.2 249 ▼ 3
Platforma Obywatelska 25.7 ▼ 1.0 153 ▼ 1
Wiosna 8.2 ▲ 1.8 29 ▲ 10
Kukiz’15 6.4 ▲ 0.1 16 ▼ 2
Polskie Stronnictwo Ludowe 5.0 ▼ 0.3 12 ▼ 4
Sojusz Lewicy Demokratycznej 4.2 ▼ 0.6 0 ► 0
KORWiN 2.9 ▲ 1.2 0 ► 0
Nowoczesna 1.4 ▼ 0.7 0 ► 0
Partia Razem 1.1 ▼ 0.2 0 ► 0
Ruch Narodowy 0.5 ▼ 0.8 0 ► 0
Teraz! 0.2 ▼ 0.2 0 ► 0
Mniejszość Niemiecka 1 ► 0
Inne partie 0.6 ▼ 0.4 0 ► 0

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-11 kwietnia 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1016 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.

Zobacz więcej:
Sondaże poparcia partii politycznych i komitetów
Sondaże do Parlamentu Europejskiego

  •