Sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl – 23.02.2019

Sondaż do PE

Partia / Komitet Poparcie (%) Zmiana Mandaty Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 38.5 22
Koalicja Europejska (bez PSL) 33.4 19
Wiosna 10.2 5
Kukiz’15 7.0 4
Polskie Stronnictwo Ludowe 5.1 2
Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy 3.2
Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS 1.8
Inne partie 0.8

Sondaż do Sejmu

Partia / Komitet Poparcie (%) Zmiana Mandaty Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 41.1 ▲ 1.4 232 ▲ 8
Platforma Obywatelska 26.2 ▼ 2.0 145 ▼ 12
Wiosna 9.2 ▲ 0.6 39 ▲ 8
Kukiz’15 7.6 ▲ 0.2 26 ▼ 1
Polskie Stronnictwo Ludowe 5.6 ▼ 0.3 17 ▼ 3
Sojusz Lewicy Demokratycznej 3.9 ▼ 0.7
KORWiN 1.4 ▲ 0.2
Partia Razem 1.4 ▲ 0.4
Ruch Narodowy 1.2 ▼ 0.1
Nowoczesna 0.7 ▼ 0.2
Teraz! 0.1 ▼ 0.2
Mniejszość Niemiecka 1 ► 0
Inne partie 1.6 ▲ 0.7

Sondaż przeprowadzono w dniach 20-21 lutego 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.

Zobacz więcej:
Sondaże poparcia partii politycznych i komitetów
Sondaże do Parlamentu Europejskiego

  •