Sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl – 24.03.2019

Sondaż do PE

Partia / Komitet Poparcie (%) Zmiana Mandaty Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 42.2 ▲ 3.7 24 ▲ 2
Koalicja Europejska 39.3 ▲ 5.9 22 ▲ 1
Wiosna 6.1 ▼ 4.1 3 ▼ 2
Kukiz’15 5.2 ▼ 1.8 3 ▼ 1
Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy 3.4 ▲ 0.2
Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS 1.9 ▲ 0.1
Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 1.1 ▲ 1.1
Inne partie 0.8 ► 0.0

Sondaż do Sejmu

Partia / Komitet Poparcie (%) Zmiana Mandaty Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 42.6 ▲ 1.5 252 ▲ 20
Platforma Obywatelska 26.7 ▲ 0.5 154 ▲ 9
Wiosna 6.4 ▼ 2.8 19 ▼ 20
Kukiz’15 6.3 ▼ 1.3 18 ▼ 8
Polskie Stronnictwo Ludowe 5.3 ▼ 0.3 16 ▼ 1
Sojusz Lewicy Demokratycznej 4.8 ▲ 0.9
Nowoczesna 2.1 ▲ 1.4
KORWiN 1.7 ▲ 0.3
Ruch Narodowy 1.3 ▲ 0.1
Partia Razem 1.3 ▼ 0.1
Teraz! 0.4 ▲ 0.3
Mniejszość Niemiecka 1 ► 0
Inne partie 1.0 ▼ 0.6

Sondaż przeprowadzono w dniach 20-21 marca 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1005 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.

Zobacz więcej:
Sondaże poparcia partii politycznych i komitetów
Sondaże do Parlamentu Europejskiego

  •