Partia/Komitet:
Procent
     Platforma Obywatelska
36 %
     Prawo i Sprawiedliwość
33 %
     Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
12 %
     Polskie Stronnictwo Ludowe
5 %
     Polska Razem Jarosława Gowina
5 %
     Europa Plus – Twój Ruch
4 %
     Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
2 %
     Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
2 %
     Ruch Narodowy
1 %

Sondaż przeprowadzono w dniach 20-21.03.2014 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1200 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały na jaki komitet wyborczy będą głosować.

Zestawienie wszystkich sondaży >>