Sondaże – Rosja

Sondaże poparcia partii politycznych w Rosji

Partie polityczne / Ideologie

Jedna Rosja (JR)
centroprawica, konserwatyzm
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPFR)
socjalizm XXI wieku, leninizm, gospodarka mieszana
Partia Polityczna LDPR (LDPR)
nacjonalizm
Sprawiedliwa Rosja (SR)
socjaldemokracja, socjalizm demokratyczny, socjalizm XXI wieku
  •