Sondaże – Węgry

Sondaże poparcia partii politycznych na Węgrzech

Partie polityczne / Ideologie

Fidesz
narodowy konserwatyzm, solidaryzm, protekcjonizm
Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa (KDNP)
chrześcijańska demokracja, narodowy konserwatyzm
Ruch na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik)
nacjonalizm, narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm, etatyzm
Węgierska Partia Socjalistyczna (MSZP)
socjaldemokracja, trzecia droga
Dialog na rzecz Węgier (PM)
zielony liberalizm, socjaldemokracja, pro-europeizm, feminizm
Koalicja Demokratyczna (DK)
socjalliberalizm, pro-europeizm
Polityka Może Być Inna (LMP)
zielona polityka, zielony socjalizm, progresywizm, agraryzm
Ruch Momentum (Momentum)
liberalizm, konserwatywny liberalizm, pro-europeizm
Węgierska Partia Psa o Dwóch Ogonach (MKKP)
absurdyzm, satyryzm
  •