Sondaże – Cypr

Sondaże – Zestawienie

Partie polityczne i koalicje wyborcze na Cyprze

DISY – Zgromadzenie Demokratyczne
Ideologia: konserwatyzm, chrześcijańska demokracja
AKEL – Postępowa Partia Ludzi Pracy
Ideologia: komunizm
DIKO – Partia Demokratyczna
Ideologia: konserwatyzm, liberalizm
EDEK – Ruch na rzecz Socjaldemokracji
Ideologia: socjaldemokracja, nacjonalizm
SYPOL – Sojusz Obywatelski
Ideologia: socjaldemokracja, populizm
KA – Ruch Solidarnościowy
Ideologia: narodowy konserwatyzm
KOP – Ruch Ekologiczny i Środowiskowy
Ideologia: zielona polityka, socjaldemokracja
ELAM – Narodowy Front Ludowy
Ideologia: grecki nacjonalizm, ultranacjonalizm, eurosceptycyzm
EVROKO – Partia Europejska
Ideologia: centryzm