Sondaże – Luksemburg

Sondaże – Zestawienie

Partie polityczne w Luksemburgu

CSV – Chrześcijańsko-Społeczna Partia Ludowa
Ideologia: chrześcijańska demokracja
LSAP – Luksemburska Socjalistyczna Partia Robotnicza
Ideologia: socjaldemokracja
DP – Partia Demokratyczna
Ideologia: liberalizm
Déi Gréng – Zieloni
Ideologia: zielona polityka
ADR – Alternatywna Demokratyczna Partia Reform
Ideologia: narodowy konserwatyzm, liberalizm ekonomiczny, eurosceptycyzm
Déi Lénk – Lewica
Ideologia: socjalizm demokratyczny
Piratepartei – Partia Piratów
Ideologia: polityka piratów, otwarty rząd, własność intelektualna
KPL – Komunistyczna Partia Luksemburga
Ideologia: komunizm, marksizm, leninizm
PID – Partia dla Pełnej Demokracji
Ideologia: konserwatyzm