Sondaże – Rosja

Sondaże – Zestawienie

Partie polityczne w Rosji

JR – Jedna Rosja (ЕР)
Ideologia: centroprawica, konserwatyzm
KPFR – Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (КПРФ)
Ideologia: socjalizm XXI wieku, leninizm
LDPR – Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (ЛДПР)
Ideologia: nacjonalizm, populizm
SR – Sprawiedliwa Rosja (СР)
Ideologia: socjaldemokracja, socjalizm demokratyczny, socjalizm XXI wieku
KR – Komuniści Rosji (KP)
Ideologia: komunizm, marksizm-leninizm
Jabłoko – Jabłoko (ЯБЛ)
Ideologia: socjalliberalizm, demoliberalizm
Rodina – Ojczyzna (РОДИНА)
Ideologia: lewica narodowa, socjalizm, nacjonalizm, konserwatyzm
PO – Platforma Obywatelska (ГП)
Ideologia: liberalizm