Twój Ruch

Data założenia: 6 październik 2013
Lider: Janusz Palikot, Barbara Nowacka
Ideologia: socjalliberalizm, antyklerykalizm

Strona internetowa partii
Program wyborczy

Założenia programowe

– legalizacja aborcji oraz związków partnerskich (w tym osób tej samej płci);
– utworzenie federalnego państwa europejskiego;
– rozdział państwa od Kościoła (m.in. likwidacja konkordatu oraz wycofanie lekcji religii ze szkół publicznych);
– wprowadzenie kadencyjności (m.in. za ograniczenie do dwóch kadencji sprawowania funkcji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta);
– likwidacja Senatu i powiatów;
– zniesienie immunitetów;
– rozszerzenie edukacji zdrowotnej, seksualnej, estetycznej i artystycznej;
– inwestowanie w kulturę i w strategiczne gałęzie przemysłu;
– promocja eksportu i polskiego biznesu;
– równouprawnienie płci w gospodarce i życiu publicznym;
– utrzymanie OFE;
– emerytura obywatelska;
– likwidacja NFZ i przywróceniem kas chorych;
– legalizacja marihuany;
– możliwie najszybsze przyjęcie waluty euro;
– działanie na rzecz utworzenia wspólnej armii europejskiej.

źródło: wikipedia.org