Wybory Parlamentarne 2015

Wybory parlamentarne 2015 – informacje

Wybory parlamentarne to głosowanie, w którym wybieramy przedstawicieli Sejmu (460 posłów) i Senatu (100 senatorów). Zgodnie z art. 98 Konstytucji RP wybory parlamentarne odbywają się raz na cztery lata. Oznacza to, że kadencja zarówno sejmu jak i senatu wynosi cztery lata. Zasady i tryb przeprowadzania tych wyborów określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112).

Wybory parlamentarne 2015 – termin

Wybory parlamentarne w 2015 roku odbędą się 25 października.

Wybory parlamentarne 2015 – komitety ogólnopolskie w wyborach do Sejmu

Komitet wyborczy Podmiot
KW Prawo i Sprawiedliwość Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość
KW Platforma Obywatelska RP Partia polityczna Platforma Obywatelska
KW Razem Partia polityczna Razem
KW KORWiN Partia polityczna KORWiN
KW Polskie Stronnictwo Ludowe Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni Koalicja partii politycznych: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy, Partia Zieloni
Polska Partia Pracy – Sierpień 80
KWW Kukiz’15 Wyborcy
KW Nowoczesna Ryszarda Petru Partia polityczna Nowoczesna Ryszarda Petru

Wybory parlamentarne 2015 – pozostałe komitety w wyborach do Sejmu

Komitet wyborczy Podmiot
KWW Zbigniewa Stonogi Wyborcy
KWW Grzegorza Brauna Szczęść Boże! Wyborcy
KWW JOW BEZPARTYJNI Wyborcy
KW Samoobrona Partia polityczna Samoobrona
KW Kongres Nowej Prawicy Partia polityczna Kongres Nowej Prawicy
KWW Ruch Społeczny RP Wyborcy
KWW Zjednoczeni dla Śląska Wyborcy
KWW Obywatele do Parlamentu Wyborcy
KWW Mniejszość Niemiecka Wyborcy

Wybory parlamentarne 2015 – kandydaci do Sejmu i Senatu