Wybory Parlamentarne 2015

Wybory parlamentarne 2015 – informacje

Wybory parlamentarne to głosowanie, w którym wybieramy przedstawicieli Sejmu (460 posłów) i Senatu (100 senatorów). Zgodnie z art. 98 Konstytucji RP wybory parlamentarne odbywają się raz na cztery lata. Oznacza to, że kadencja zarówno sejmu jak i senatu wynosi cztery lata. Zasady i tryb przeprowadzania tych wyborów określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112).
Wybory parlamentarne 2015 – termin

Wybory parlamentarne w 2015 roku będą mogły się odbyć pomiędzy 9 października a 7 listopada 2015 roku. Możliwe terminy to 11, 18, 25 października i 1 listopada. Ze względu na przypadające 1 listopada Święto Zmarłych – termin ten wydaje się być mało prawdopodobny.
Na którą partię/komitet oddasz głos w wyborach parlamentarnych w 2015 roku?