Wybory parlamentarne 2021 – Niemcy

Wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się w październiku 2021 r. W wyborach federalnych w Niemczech wykorzystywany jest sytstem mieszany, w których wybieranych jest 598 deputowanych. Połowa deputowanych do Bundestagu wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych. Druga połowa rozdzielana jest na szczeblu krajowym według systemu proporcjonalnego (klucza partyjnego). Dodatkowo system przewiduje tak zwane mandaty nadwyżkowe i wyrównawcze, i to właśnie one powodują, że izba może zacząć się rozrastać. Pierwszy głos wyborca oddaje na jednego z kandydatów, który jest na liście, a drugi na jedną z list wyborczych zgłaszanych w danym landzie.

Aby uzyskać mandaty z listy partyjnej, partia musi zdobyć co najmniej 3 mandaty w JOW lub przekroczyć próg 5% w całym kraju. Jeśli partia wygra tylko jeden lub dwa mandaty w JOW i nie uzyska co najmniej 5%, zachowuje tylko i wyłącznie mandaty z JOW, natomiast inne partie, które osiągną co najmniej jeden z dwóch warunków progowych, otrzymują mandaty wyrównawcze.

Po wyborach w 2017 r. zarówno CDU/CSU jak i SPD zachowały większość parlamentarną, ale straciły wspólnie 105 mandatów w porównaniu z poprzednią kadencją. Kierownictwo SPD niezadowolone z wyników koalicji, ogłosiło, że w obecnej kadencji Bundestagu, SPD będzie partią opozycjną. Oznaczało to, że jedyną opcją dla rządu większościowego była koalicja jamajska składająca się z CDU/CSU, FDP i Zielonych. Wstępne rozmowy między stronami odbyły się w ciągu najbliższych sześciu tygodni. 20 listopada FDP wycofała się z negocjacji, powołując się na niedające się pogodzić różnice między stronami w sprawie polityki migracyjnej i energetycznej. Kanclerz Angela Merkel skonsultowała się z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem, który zaapelował do wszystkich partii o ponowne rozpatrzenie sprawy w celu uniknięcia nowych wyborów.

W związku z tym SPD i ich lider Martin Schulz wyrazili gotowość do podjęcia rozmów na temat kolejnego rządu koalicyjnego z CDU/CSU. 15 grudnia 2017 r. kierownictwo SPD zagłosowało za przystąpieniem do rozmów, a na kongresie partii w styczniu 2018 r. większość delegatów partii głosowała za poparciem rozmów koalicyjnych. 14 marca Angela Merkel została wybrana przez Bundestag na czwartą kadencję na stanowisku kanclerza, 364 głosami za, 315 przeciw, 9 wstrzymujących się i 4 nieważnymi głosami – o 9 głosów więcej niż 355 głosów potrzebnych do uzyskania większości. Nowy rząd został oficjalnie określony jako czwarty gabinet Merkel.

Sondaże

📈 Sondaże w Niemczech

Wyniki głosowania

L.głosów Procent Mandaty
CDU
SPD
AfD
FDP
Die Linke
Grüne
CSU
Übrige
Razem:
Share Button