Wybory parlamentarne w Rosji 2016

Wyniki wyborów

Partia
Mandaty
% głosów
JR
+105
343
+4.87
54.20
KPFR
-50
42
-5.85
13.34
LDPR
-17
39
+1.46
13.14
SR
-41
23
-7.01
6.22
KR
0
2.27
Jabłoko
B/Z
0
-1.44
1.99
RPE
0
1.73
Rodina
1
1.51
PW
B/Z
0
+0.69
1.29
Zieloni
B/Z
0
+0.34
0.76
PARNAS
0
0.73
PR
B/Z
0
-0.38
0.59
PO
1
0.22
MO
0
0.14

Partie polityczne w Rosji

JR – Jedna Rosja (ЕР)
Ideologia: centroprawica, konserwatyzm
KPFR – Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (КПРФ)
Ideologia: socjalizm XXI wieku, leninizm
LDPR – Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (ЛДПР)
Ideologia: nacjonalizm, populizm
SR – Sprawiedliwa Rosja (СР)
Ideologia: socjaldemokracja, socjalizm demokratyczny, socjalizm XXI wieku
KR – Komuniści Rosji (KP)
Ideologia: komunizm, marksizm-leninizm
Jabłoko – Jabłoko (ЯБЛ)
Ideologia: socjalliberalizm, demoliberalizm
RPE – Rosyjska Partia Emerytów (РППС)
Ideologia: konserwatyzm społeczny
Rodina – Ojczyzna (РОДИНА)
Ideologia: lewica narodowa, socjalizm, nacjonalizm, konserwatyzm
PW – Partia Wzrostu (ПР)
Ideologia: liberalizm konserwatywny
Zieloni – Partia Zielonych (Зеленые)
Ideologia: ekologia, centryzm, zielona polityka
PARNAS – Partia Narodowej Wolności (ПАРНАС)
Ideologia: federalizm, demokracja liberalna, liberalizm gospodarczy, konserwatywny liberalizm
PR – Patrioci Rosji (ПР)
Ideologia: lewica narodowa, demokratyczny socjalizm
PO – Platforma Obywatelska (ГП)
Ideologia: liberalizm
MO – Moc Obywatelska (ГС)
Ideologia: liberalizm, zielony konserwatyzm