Andrzej Duda

Andrzej Duda

Partia: Bezpartyjny
Data i miejsce urodzenia: 16 maja 1972, Kraków
Wykształcenie: wyższe
Języki obce: angielski, rosyjski

🌐 www.prezydent.pl

Młodość i wykształcenie

Andrzej Duda urodził się 16 maja 1972 w Krakowie. W 1996 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lutym 1997 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego UJ, a od października 2001 w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ jako asystent. 24 stycznia 2005 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Wiosną 2005 założył własną kancelarię prawną. Był także wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Działalność polityczna

W 1989 zaangażował się w kampanię Komitetu Obywatelskiego. W wyborach prezydenckich 1990 i 1995 , jako wolontariusz, aktywnie wspierał kandydaturę Lecha Wałęsy. Na początku lat 2000., przez około rok czasu był członkiem Unii Wolności. Po wyborach parlamentarnych w 2005 rozpoczął współpracę z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Jako doradca KP PiS uczestniczył w pracach komisji parlamentarnych (Sejmu i Senatu). Od 1 sierpnia 2006 do 15 listopada 2007 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego.

W 2007 bez powodzenia startował w wyborach do Sejmu w 2007 z ostatniego miejsca na liście PiS w okręgu tarnowskim, otrzymując 11 158 głosów (6 wynik na liście). Z funkcji wiceministra został odwołany przez Kaczyńskiego 15 listopada 2007 w związku z wyborem przez Sejm w skład Trybunału Stanu, w którym zasiadał do 2011.

16 stycznia 2008 Lech Kaczyński powołał go na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Objął nadzór nad Biurem Prawa i Ustroju oraz od jesieni 2008 nad Biurem Obywatelstw i Prawa Łaski. Do jego obowiązków należało czuwanie nad prezydencką legislacją. Reprezentował Prezydenta Rzeczypospolitej m.in. w trakcie prac nad ustawami w Sejmie.

Po wyborze Bronisława Komorowskiego na urząd prezydenta RP, złożył dymisję z zajmowanej funkcji 5 lipca 2010. Została ona przyjęta następnego dnia.

W wyborach samorządowych w tym samym kandydował bez powodzenia z ramienia PiS na prezydenta Krakowa, zajmując 3. miejsce w pierwszej turze głosowania z wynikiem 22,38% głosów. Uzyskał natomiast mandat radnego miasta.

W wyborach parlamentarnych w 2011 z listy PiS został wybrany na posła VII kadencji w okręgu krakowskim, otrzymując 79 981 głosów (6 wynik w Polsce). W związku z tym zrzekł się mandatu radnego.

W listopadzie 2011, po rozłamie w PiS i powstaniu Solidarnej Polski, pozostał w PiS. W Sejmie VII kadencji zasiadał m.in. w Komisji Ustawodawczej oraz jej podkomisji stałej do spraw Trybunału Konstytucyjnego i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Reprezentował Sejm w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Był członkiem zespołu ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, zespołu ds. obrony wolności słowa, zespołu poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz na rzecz obrony życia i rodziny. Sprzeciwiał się wejściu Polski do strefy euro. Zajmował się także m.in. nowelizacją kodeksu karnego.

W styczniu 2014 został szefem kampanii do Parlamentu Europejskiego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 z ramienia PiS uzyskał mandat eurodeputowanego VIII kadencji otrzymując blisko 100 tys. głosów. Tym samym 1 lipca 2014 wygasł jego mandat posła na Sejm RP.

Wybory prezydenckie 2015

W pierwszej turze głosowania zajął pierwsze miejsce, zdobywając 5 179 092 głosy, co stanowiło 34,76% głosów ważnych. Andrzej Duda wszedł do drugiej tury głosowania wraz z Bronisławem Komorowskim, który otrzymał 33,77% głosów ważnych. W drugiej turze wyborów Andrzej Duda uzyskał 51,55% głosów ważnych (8 630 627 głosów). Dwa dni później zrezygnował z członkostwa w PiS. 25 maja 2015 w związku z ogłoszeniem oficjalnych wyników doszło do wygaśnięcia jego mandatu w Parlamencie Europejskim.

Prezydent RP

Pięcioletnia kadencja prezydencka Andrzeja Dudy rozpoczęła się 6 sierpnia 2015 z chwilą złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Tego samego dnia Andrzej Duda przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

Polityka zagraniczna

Prezydenci Polski Andrzej Duda oraz Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović zainaugurowali spotkanie 12 państw Unii Europejskiej położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym jeszcze w trakcie odbywającego się Nowym Jorku Zgromadzenia Narodowego ONZ w 2015. Wyrażono wówczas wolę pogłębiania kooperacji, która przyczyniłaby się do poprawy inwestycji infrastrukturalnych na historycznie zaniedbywanej linii Północ-Południe oraz zwiększyła relacje biznesowe w regionie. Prezydenci wskazali, że Inicjatywa nie będzie tworzyć nowych struktur, a jej charakter będzie nieformalny. Uznano, że Trójmorze będzie nowym instrumentem wykorzystywania efektu synergii już istniejących formatów współpracy regionalnej. W toku prac formatu trójmorskiego podtrzymano założenie, że Trójmorze jest nieformalnym forum prezydenckim, które stanowi wsparcie dla intensyfikacji współpracy biznesowej oraz lepszej integracji infrastrukturalnej w zakresie transportu, energetyki i cyfryzacji. W II Szczycie Inicjatywy Trójmorza, który odbył się 6-7 lipca 2017 roku w Warszawie wziął udział m.in. Prezydent USA Donald J. Trump. Prezydent Trump poparł wówczas Inicjatywę, a Stany Zjednoczone stały się odtąd strategicznym partnerem 3SI. Dokończenie integracji infrastrukturalnej na linii Północ-Południe ma wzmocnić jednolity rynek europejski i być ważnym wkładem tego regionu w rozwój i dobrobyt całej UE.

Rada Bezpieczeństwa ONZ

Prezydent RP prowadził aktywną kampanię na rzecz niestałego członkostwa RP w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w latach 2018-2019. W jej ramach m.in. jako pierwszy polski prezydent wystąpił na forum Unii Afrykańskiej. Efektem tych starań było jednomyślne poparcie dla Polski w głosowaniu na niestałego członka Rady.

Stosunki polsko-amerykańskie

Relacje polsko-amerykańskie uległy znaczącej intensyfikacji po objęciu prezydentury przez Andrzeja Dudę. Filarami współpracy są przede wszystkim tematyka bezpieczeństwa i polityka energetyczna, ale także kwestie związane z polityką historyczną.

Stosunki polsko-ukraińskie

Kwestie historyczne mają wyjątkowe znaczenie w relacjach Polski z Ukrainą. Prezydent RP przekonywał, że partnerskie i bliskie relacje Polski i Ukrainy muszą być budowane w oparciu o prawdę historyczną i wzajemny szacunek. W trakcie swoich wizyt spotykał się też z przedstawicielami mniejszości polskiej na Ukrainie. Równolegle Prezydent Duda podkreślał, że Polska wspiera niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Na forach międzynarodowych i w rozmowach dwustronnych akcentował konieczność powrotu do przestrzegania prawa międzynarodowego przez Rosję, która nielegalnie okupuje tereny ukraińskie. Zwracała uwagę, że konflikt zbrojny na Ukrainie powinien być rozwiązywany również z udziałem państw najbliższego regionu, które bezpośrednio odczuwają zagrożenie rosnącą militaryzacją Rosji.

Polityka bezpieczeństwa

Jednym z głównych instrumentów realizacji polityki bezpieczeństwa prezydenta Andrzeja Dudy jest format spotkań prezydentów państw tzw. Bukareszteńskiej Dziewiątki (B9). Nieformalne spotkania przywódców wschodniej flanki NATO doprowadziły do wypracowania wspólnego stanowiska tych państw m.in. w sprawie postulatu zwiększenia militarnej obecności sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Format B9 pozwolił również na uzgodnienie wspólnej perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kwestiach związanych z obronnością, przyszłością relacji NATO-UE oraz przestrzeganiem zasady wydatkowania min. 2% PKB na siły zbrojne (zgodnie ze zobowiązaniami państw członkowskich NATO).

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy parlament przyjął ustawę o Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej jako wyraz hołdu dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, którzy przeciwstawili się terrorowi niemieckich nazistów, z narażeniem życia własnego i swoich bliskich udzielając pomocy prześladowanym bliźnim. Dzień pamięci jest obchodzony 24 marca.

Źródła:
1. Fot. president.gov.ua, źródło https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Andrzej_Duda,_Візит_Зеленського_до_інституцій_ЄС_і_НАТО_у_Брюсселі,_2019,_34.jpg, licencja: CC BY 4.0, Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en)
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda [03.02.2020]
3. https://www.youtube.com/watch?v=lWcI5O8YcZc [03.02.2020]
Share Button