Robert Biedroń

Robert Biedroń

Partia: Wiosna
Data i miejsce urodzenia: 13 kwietnia 1976, Rymanów
Wykształcenie: wyższe
Języki obce: angielski, francuski, rosyjski i włoski

🌐 www.robertbiedron.pl

Młodość i wykształcenie

Robert Biedroń urodził się 13 kwietnia 1976 w Rymanowie, a wychował w Krośnie. W 1998 zapisał się do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, przystąpił również do jej organizacji młodzieżowej. Po przekształceniach partyjnych został działaczem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2003 uzyskał tytuł zawodowy magistra nauk politycznych. Podjął również studia doktoranckie na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, których nie ukończył. Został absolwentem Szkoły Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Działalność polityczna

1 maja 2001 wraz z Piotrem Ikonowiczem wziął udział w pierwszej w Polsce paradzie równości. Byli to jedyni aktywni politycy uczestniczący w tej paradzie. 11 września 2001 założył ogólnopolską organizację pozarządową o nazwie Kampania Przeciw Homofobii (KPH).

Od 2009 był prezesem Instytutu Podkarpackiego, zrzeszenia powołanego dla rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych. Współpracował jako konsultant różnych organizacji praw człowieka z Polski i zagranicy. Jest fundatorem fundacji Instytut Myśli Demokratycznej. W ramach pracy w Instytucie Myśli Demokratycznej przewodzi programowi Scenariusze dla Polski – platformie, tworzącą diagnozę opisującą trendy rozwojowe Polski w kolejnych dwudziestu latach oraz rekomendacje polityk wykorzystujących potencjał i odpowiadających na wyzwania do roku 2040. Jest pomysłodawcą programu Sieci Progresywnych – struktury zrzeszającej burmistrzów, wójtów i prezydentów miast pozwalającej na wymianę doświadczeń i wypracowywanie progresywnej polityki lokalnej, opartej o partycypację mieszkańców, transparentność i otwartą wspólnotę samorządową. W latach 2017–2018 prowadził otwarte debaty z obywatelami i obywatelkami na temat ich wizji Polski. Jest członkiem rady programowej Zielonego Instytutu, przewodniczącym rady Fundacji Trans-Fuzja, członkiem rady nadzorczej Fundacji Replika i członkiem rady Fundacji Równość. Był także ekspertem unijnym w sprawach antydyskryminacyjnych i członkiem Rady Programowo-Konsultacyjnej przy pełnomocniku rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn oraz doradcą wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej.

W 2013 wybrany na członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W latach 2008–2016 był członkiem Rady Doradczej Praw Człowieka przy Open Society Foundation. W trakcie kadencji w Sejmie był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Od 2015 jest członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Od 2016 jest również członkiem grupy doradczej dotyczącej równouprawnienia płci, przymusowych wysiedleń i ochrony powołanej przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych.

Autor książki „Włącz Demokrację” – książki dla dzieci zachęcającej do zainteresowania demokracją i wspólnotą polityczną. Autor książki „Pod Prąd” prezentującej jego życiorys i wizję uprawiania nowoczesnej i dojrzałej polityki.

W wyborach samorządowych w 2002 kandydował z listy SLD-UP do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Startował w okręgu nr 3 obejmującej dzielnicę Mokotów. Otrzymał w tych wyborach 451 głosów, nie uzyskując mandatu. W 2005 był kandydatem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach parlamentarnych. Bez powodzenia startował wówczas z 4. miejsca listy SLD w okręgu nr 19 w Warszawie. Otrzymał 1686 głosów (0.22% głosów ważnych w okręgu). W tym samym roku wystąpił z SLD, pozostając od tego czasu osobą bezpartyjną.

W 2011 zamierzał wystartować w wyborach parlamentarnych z ramienia SLD, jednak zrezygnował w sierpniu tegoż roku. Motywował to tym, iż zaproponowano mu słabe miejsce na liście wyborczej mimo odmiennych wcześniejszych deklaracji. W tym samym miesiącu Janusz Palikot, który przygotowywał właśnie własne listy wyborcze w ramach komitetu wyborczego powołanego wówczas Ruchu Palikota, ogłosił prowadzenie rozmów m.in. z założycielem KPH. 18 sierpnia ogłoszono, że Robert Biedroń otworzy listę wyborczą Ruchu Palikota w okręgu wyborczym nr 26 w Gdyni. Otrzymał 16 919 głosów, co stanowiło 3.73% wszystkich głosów ważnych i 39.11% głosów oddanych na listę ugrupowania w Gdyni. Uzyskał mandat poselski jako jedyny kandydat Ruchu Palikota w tym okręgu. Został tym samym pierwszą osobą wybraną do polskiego parlamentu, otwarcie deklarującą orientację homoseksualną.

W październiku 2013, w wyniku przekształcenia Ruchu Palikota, został posłem partii Twój Ruch. Jako poseł zgłosił ponad 100 interpelacji, dotyczących m.in. spraw osób LGBT, praw człowieka, równości kobiet i mężczyzn, polityki zagranicznej, a także ochrony zwierząt. Był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jak też dwóch parlamentarnych zespołów, a także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. W trakcie kadencji miał blisko 140 wystąpień, wziął udział w 83% głosowań. Reprezentował Sejm w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy i to się pokrywało z pracą w Sejmie.

Jego mandat wygasł 8 grudnia 2014 w związku z wybraniem na funkcję prezydenta miasta Słupska. W I turze uzyskał 20.34% poparcia, w II turze zdobył 15 308 głosów (57.08%), wygrywając tym samym wybory na prezydenta miasta Słupska.

Od 2016 zasiadał w grupie doradczej ds. równouprawnienia płci, przymusowych wysiedleń i ochrony, powołanej przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców.

W wyborach samorządowych w 2018 nie ubiegał się o reelekcję, udzielając poparcia swojej dotychczasowej zastępczyni Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej. Skutecznie ubiegał się natomiast o mandat radnego z własnego komitetu, jednak zrezygnował z niego po niecałym tygodniu.

W czerwcu 2018 została zarejestrowana współpracująca z nim partia Kocham Polskę. We wrześniu 2018 zainicjował cykl 40 spotkań pt. „Burza Mózgów”, w ramach którego podjął dyskusje z mieszkańcami polskich miast na temat preferowanych przez nich reform politycznych. Zapowiedział, że wypracowane podczas spotkań postulaty będą stanowić element programu jego nowego projektu politycznego. Oficjalna prezentacja nowego ruchu o nazwie Wiosna nastąpiła 3 lutego 2019 w warszawskiej Hali Torwar. Wystąpił z postulatami liberalnymi, socjalnymi, ekologicznymi. Postulował m.in. ograniczenie roli Kościoła katolickiego w polityce Polski oraz większy rozdział państwa od Kościoła. Proponował także liberalizację prawa antyaborcyjnego oraz legalizację małżeństw jednopłciowych. Obiecywał rozszerzenie programu 500+, emeryturę obywatelską, podwyższenie płacy minimalnej, więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach, bezpłatny internet oraz skrócenie czasu oczekiwania do lekarza specjalisty do miesiąca.

W styczniu 2019 zapowiedział, że zamierza kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale jeśli wygra, nie przyjmie mandatu, albo się go zrzeknie. Twierdził, że jego kandydatura ma na celu jedynie zwiększyć szanse na osiągnięcie przez jego partię zadowalającego wyniku, a on sam zamierza kandydować do parlamentu w tym samym roku. Wiosna zdobyła 6.15% wszystkich głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wprowadziła trzech posłów. Biedroń zdobył 96 388 głosów, uzyskując mandat europosła. Przed polskimi wyborami parlamentarnymi zmienił strategię partii. Wbrew zapowiedziom, nie zrezygnował z mandatu europosła i nie kandydował do polskiego parlamentu. Wiosna natomiast nie wystartowała w wyborach sama, tylko utworzyła wspólny Komitet Wyborczy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Lewicą Razem. Biedroń skomentował tę decyzję słowami robimy dzisiaj krok do tyłu, żebyśmy na przyszłość mogli zrobić wielki krok do przodu i zbudowali lepszą Polskę, progresywną, postępową, otwartą i nowoczesną. Wiosna wprowadziła do Sejmu 19 posłów (niemal połowa lewicowego bloku) oraz jednego senatora i razem z SLD podjęła decyzję o utworzeniu wspólnego klubu parlamentarnego.

Robert Biedroń w Parlamencie Europejskim pełni rolę szefa delegacji Wiosny, wiceprzewodniczącego Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, przewodniczącego Delegacji ds. stosunków z Białorusią, członka Komisji Budżetowej oraz Konferencji Przewodniczących Delegacji, jest także zastępcą członka Komisji Spraw Zagranicznych.

W styczniu 2020 roku uzyskał poparcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Lewicy Razem oraz Wiosny na kandydata w wyborach prezydenckich.

Źródła:
1. Fot. „Poseł Robert Biedroń w Sejmie” Adrian Grycuk, źródło https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Biedro%C5%84_Sejm_2014.JPG, wykorzystany utwór został zmieniony, licencja: CC BY-SA 3.0 PL, Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Biedroń [31.01.2020]
Share Button