Wybory Samorządowe 2018

Ogólne informacje

Wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października (I tura) i 4 listopada (II tura). W wyborach samorządowych wybierani będą włodarze (wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast) oraz radni dzielnicowi, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy. Wybory te będą odbywać się po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego (obejmującego kodeks wyborczy oraz ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju m.st. Warszawy), którego najważniejszymi elementami są: dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; wydłużenie z 4 do 5 lat kadencji organów samorządowych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, rady gmin, powiatów i sejmików województw); ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców.

Komitety wyborcze (ogólnopolskie)

1 KWW Bezpartyjni Samorządowcy
2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3 KW Partia Zieloni
4 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
5 KKW SLD Lewica Razem
6 KW Partia Razem
7 KW Ruch Narodowy RP
8 KWW Kukiz’15
9 KWW Wolność w Samorządzie
10 KW Prawo i Sprawiedliwość

Kandydaci na prezydentów miast wojewódzkich / Sondaże

  •  
  •