Wybory Samorządowe 2018

Ogólne informacje

Wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października (I tura) i 4 listopada (ewentualna II tura). W wyborach tych wybierani będą włodarze (wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast) oraz radni dzielnicowi, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy.

Wybory te będą odbywać się po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego (obejmującego kodeks wyborczy oraz ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju m.st. Warszawy) wprowadzonej ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (weszła w życie 31 stycznia 2018), którego najważniejszymi elementami są:

– dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
– wydłużenie z 4 do 5 lat kadencji organów samorządowych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, rady gmin, powiatów i sejmików województw);
– ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców;
– ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego jedynie dla osób niepełnosprawnych;
– wprowadzenie dwóch rodzajów komisji obwodowych: jedna będzie organizować głosowanie, a druga ustalać wyniki głosowania;
– zwiększenie uprawnień mężów zaufania i wprowadzenie instytucji obserwatorów społecznych.

Sondaże

Sondaże ogólnopolskie
Sondaże regionalne

Kandydaci

– Partie polityczne i ruchy społeczne kandydujące w wyborach do Sejmików województw (po zamknięciu list wyborczych)
– Kandydaci na prezydentów miast (po zamknięciu list wyborczych)

  •  
  •