Czy popierasz projekt Konfederacji “Tanie paliwo”, który zakłada obniżenie ceny paliwa do 4 zł/l?

Projekt ustawy zakłada m.in. obniżenie podatku VAT z 23% do 15%, akcyzy z 24,5% do 10% i opłaty paliwowej z 2,9% do 1,7%. Wprowadzone zmiany pozwoliłoby obniżyć cenę paliwa do 4 zł/l.
 Głosów: 2269