Unia Europejskich Demokratów

Przewodnicząca: Elżbieta Bińczycka
Ideologia polityczna: centryzm, liberalizm, chrześcijańska demokracja, proeuropeizm
Poglądy gospodarcze: liberalizm gospodarczy, wolny rynek, społeczna gospodarka rynkowa