Sonda: Czy popierasz zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu poprzez zwiększenie liczby okręgów z 41 do 100?

Czy popierasz zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu poprzez zwiększenie liczby okręgów z 41 do 100?
 Głosów: 748