Sondaż Estymator (08-09.03.2023)

Estymator / dorzeczy.pl 08-09.03.2023
-0.6
36.9
-1.3
28.6
+0.1
9.2
+1.2
8.0
+1.1
7.7
-0.9
7.1
+0.2
1.3
+0.2
0.9
Sondaż Estymator dla dorzeczy.pl został przeprowadzony w dniach 08-09.03.2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1025 dorosłych osób metodą CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 57 proc.

Źródło: dorzeczy.pl

📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży