Sondaże / Chorwacja

Partie polityczne w Chorwacji

HDZ – Chorwacka Wspólnota Demokratyczna
konserwatyzm, chrześcijańska demokracja, pro-europeizm
SDP – Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji
socjaldemokracja, progresywizm, pro-europeizm
Možemo! – Możemy!
zielona polityka, zielony socjalizm, progresywizm
MOST – Most Niezależnych List
liberalny konserwatyzm, liberalizm gospodarczy, eurosceptycyzm
DP – Ruch Ojczyzny
nacjonalizm, narodowy konserwatyzm, konserwatyzm, eurosceptycyzm
Živi Zid – Żywy Mur
protekcjonizm, eurosceptycyzm
Centrum
socjalliberalizm, liberaliz gospodarczy, progresywizm, pro-europeizm
HSS – Chorwacka Partia Chłopska
agraryzm, socjalliberalizm, zielona polityka, republikanizm, pro-europeizm
IDS-DDI – Istryjskie Zgromadzenie Demokratyczne
regionalizm, liberalizm, socjalliberalizm, pro-europeizm
BM365 – Milan Bandić 365
socjaldemokracja
HNS-LD – Chorwacka Partia Ludowa – Liberalni Demokraci
socjalliberalizm, pro-europeizm