Sondaże / Mołdawia

PAS
42.1
+4.4
BCS
24.3
-0.8
ȘOR
17.2
+6.8
PN
4.4
+1.7
MAN
3.3
+1.3
PDCM
2.8
-0.5
Próg wyborczy » 5% (komitet), 3% (kandydaci niezależni)
PAS – Partia Akcji i Solidarności
liberalizmproeuropeizm
BCS – Blok Komunistów i Socjalistów
komunizmdemokratyczny socjalizmsocjalny konserwatyzm
ȘOR – Republikański Ruch Społeczno-Polityczny Równość
narodowy konserwatyzmrusofiliaeurosceptycyzm
PN – Nasza Partia
populizm
PPDA – Platforma Godność i Prawda
liberalizm
PSDE – Demokratyczna Partia Mołdawii
socjaldemokracja
DA – Partia “Demokracja w domu”
unionizm rumuńsko-mołdawskiproeuropeizm
AUR – Sojusz na rzecz Związku Rumunów
unionizm rumuńsko-mołdawskinacjonalizm gospodarczyrumuński nacjonalizmrewolucyjny nacjonalizmkonserwatyzmpolityka antyimigracyjnaeurosceptycyzm
PUN – Partia Jedności Narodowej
chrzescijańska demokracjasocjalny konserwatyzmunionizm rumuńsko-mołdawskiproeuropeizm
PDCM – Partia Rozwoju i Konsolidacji Mołdawii
chrzescijańska demokracjaproeuropeizm
MAN – Narodowy Ruch Alternatywny
socjaldemokracjarusofiliaproeuropeizm