Sondaże / Rosja

Partie polityczne w Rosji

JR – Jedna Rosja
centryzm, liberalny konserwatyzm, etatyzm
KPFR – Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
komunizm, marksizm-leninizm
LDPR – Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji
nacjonalizm
SR – Sprawiedliwa Rosja
socjaldemokracja, socjalizm demokratyczny