Łotwa / Wybory parlamentarne 2022

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
JV – Jedność 173 425 18.97 26 +18
ZZZS – Związek Zielonych i Rolników 113 676 12.44 16 +5
AS – Zjednoczona Lista 100 631 11.01 15
NA – Zjednoczenie Narodowe 84 939 9.29 13 =0
S! – Dla stabilności! 62 168 6.80 11
LPV – Łotwa na pierwszym miejscu 57 033 6.24 9
P – Postępowi 56 327 6.16 10 +10
AP! – Dla Rozwoju/Za! 45 452 4.97 0 -13
S – Socjaldemokratyczna Partia „Zgoda” 43 943 4.81 0 -23
KuK – Każdemu i Każdej 33 578 3.67 0
LKS – Rosyjski Związek Łotwy 33 203 3.63 0 =0
SV – Suwerenna Władza 29 603 3.24 0
K – Konserwatyści 28 270 3.09 0 -16
R – Republika 16 088 1.76 0
TVS – Władza Ludu 10 350 1.13 0
TKL – Słudzy Ludowi dla Łotwy 9 176 1.02 0 =0
AL – Unia dla Łotwy 2 985 0.33 0 -16
VL – Zjednoczeni dla Łotwy 1 413 0.16 0
KPP – Chrześcijańska Partia Postępu 1 379 0.15 0
Frekwencja: 59.41%
Liczba mandatów: 100 (większość – 51)
Próg wyborczy: 5%