Polska / Wybory parlamentarne 1997

« 1993 — 1997 — 2001 »
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
AWS – Akcja Wyborcza Solidarność 4 427 373 33.83 201
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej 3 551 224 27.13 164 -7
UW – Unia Wolności 1 749 518 13.37 60 -14
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe 956 184 7.31 27 -105
ROP – Ruch Odbudowy Polski 727 072 5.56 6
UP – Unia Pracy 620 611 4.74 0 -41
KPEiR – Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 284 826 2.18 0
UPR – Unia Prawicy Rzeczypospolitej 266 317 2.03 0 =0
KPEiR RP – Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów 212 826 1.63 0
BdP – Blok dla Polski 178 395 1.36 0
MN – Mniejszość Niemiecka 51 027 0.39 2 -1
TSKN-DFK – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców – DFK 16 724 0.13 0 -1
SSMN – Stowarzyszenie Słowiańskiej Mniejszości Narodowej 13 632 0.10 0
Samoobrona RP – Przymierze Samoobrona 10 073 0.08 0 =0
PWN – Polska Wspólnota Narodowa 8 590 0.07 0 =0
Pozostałe komitety 13 839 0.11 0
Frekwencja: 47.93%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)