Polska / Wybory parlamentarne 2005

« 2001 — 2005 — 2007 »
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
PiS – Prawo i Sprawiedliwość 3 185 714 26.99 155 +111
PO – Platforma Obywatelska RP 2 849 259 24.14 133 +68
Samoobrona RP 1 347 355 11.41 56 +3
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej 1 335 257 11.31 55 -161
LPR – Liga Polskich Rodzin 940 762 7.97 34 -4
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe 821 656 6.96 25 -17
SDPL – Socjaldemokracja Polska 459 380 3.89 0
PD – Partia Demokratyczna – demokraci.pl 289 276 2.45 0
PJKM – Platforma Janusza Korwin-Mikke 185 885 1.57 0
RP – Ruch Patriotyczny 124 038 1.05 0
PPP – Polska Partia Pracy 91 266 0.77 0
MN – Mniejszość Niemiecka 34 469 0.29 2 =0
PPN – Polska Partia Narodowa 34 127 0.29 0
DO – Dom Ojczysty 32 863 0.28 0
Centrum – Partia Centrum 21 893 0.19 0
OKO – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 16 251 0.14 0
IRP – Partia Inicjatywa RP 11 914 0.10 0
PK – GiP – Polska Konfederacja – Godność i Praca 8 353 0.07 0
NOP – Narodowe Odrodzenie Polski 7 376 0.06 0
MN Śląska – Mniejszość Niemiecka Śląska 5 581 0.05 0
SP – Stronnictwo Pracy 1 019 0.01 0
Społeczni Ratownicy 982 0.01 0
Frekwencja: 40.57%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)