KW Bezpartyjni Samorządowcy

Lider: Robert Raczyński
Ideologia polityczna: regionalizm, demokracja bezpośrednia, konserwatywny liberalizm, proeuropeizm
Poglądy gospodarcze: liberalizm gospodarczy, wolny rynek

Program wyborczy