KWW Ruch Dobrobytu i Pokoju

Okręgi wyborcze: 5 (Toruń), 6 (Lublin), 7 (Chełm), 10 (Piotrków Trybunalski), 11 (Sieradz), 17 (Radom), 22 (Krosno), 24 (Białystok), 33 (Kielce), 37 (Konin), 41 (Szczecin)

🌐 Program wyborczy