Sondaże – Europa

🇪🇺 Unia Europejska

Austria | Belgia | Bułgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Malta | Niemcy | Polska | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Słowenia | Szwecja | Węgry | Włochy

Kraje spoza UE

Albania | Andora2 | Białoruś1 | Bośnia i Hercegowina | Czarnogóra | Islandia | Liechtenstein2 | Macedonia Północna | Mołdawia | Monako2 | Norwegia | Rosja | San Marino2 | Serbia | Szwajcaria | Turcja | Ukraina | Wielka Brytania
1 W celu przeprowadzenia badania społeczno-politycznego dotyczącego wyborów parlamentarnych lub prezydenckich na Białorusi, należy uzyskać akredytację wydawaną przez Komisję Badań Opinii Publicznej w ramach Narodowej Akademii Nauk Białorusi (zgodnie z rezolucją Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 31 maja 2002 r. nr.707). W praktyce oznacza to, że możliwość uzyskania akredytacji otrzymują wyłącznie ośrodki prorządowe. 2 Księstwo / Mikropaństwo (Andora, Liechtenstein, Monako, San Marino)

🇪🇺 Unia Europejska

Austria | Belgia4 | Bułgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Dania4 | Estonia3 | Finlandia | Francja | Grecja3 | Hiszpania4 | Holandia4 | Irlandia | Litwa | Luksemburg4 | Łotwa3 | Malta3 | Niemcy3 | Polska | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Słowenia | Szwecja4 | Węgry3 | Włochy3

Kraje spoza UE

Albania3 | Andora2 | Białoruś1 | Bośnia i Hercegowina | Czarnogóra | Islandia | Liechtenstein2 | Macedonia Północna | Mołdawia | Monako2 | Norwegia4 | Rosja | San Marino2 | Serbia | Szwajcaria3 | Turcja | Ukraina | Wielka Brytania4
1 W celu przeprowadzenia badania społeczno-politycznego dotyczącego wyborów parlamentarnych lub prezydenckich na Białorusi, należy uzyskać akredytację wydawaną przez Komisję Badań Opinii Publicznej w ramach Narodowej Akademii Nauk Białorusi (zgodnie z rezolucją Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 31 maja 2002 r. nr.707). W praktyce oznacza to, że możliwość uzyskania akredytacji otrzymują wyłącznie ośrodki prorządowe. 2 Księstwo / Mikropaństwo / Brak prezydenta (Andora, Liechtenstein, Monako, San Marino) 3 Prezydent wybierany przez parlament (Albania, Estonia, Grecja, Łotwa, Malta, Niemcy, Szwajcaria, Węgry, Włochy) 4 Księstwo / Królestwo / Brak prezydenta (Belgia, Dania, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Norwegia, Wielka Brytania)