Sondaże – Europa

Sondaże poparcia partii politycznych

UE: Austria | Bułgaria | Czechy | Dania | Finlandia | Grecja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Litwa | Łotwa | Niemcy | Polska | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Szwecja | Węgry | Włochy

W PRZYGOTOWANIU: Belgia | Estonia | Słowenia

OCZEKUJĄCE: Chorwacja | Cypr | Francja | Luksemburg | Malta

Poza UE: Wielka Brytania

W PRZYGOTOWANIU: Islandia | Norwegia | Rosja | Turcja | Ukraina

OCZEKUJĄCE: Bośnia i Hercegowina | Czarnogóra | Mołdawia | Serbia | Szwajcaria

NIEUWZGLĘDNIONE: Andora** | Białoruś* | Liechtenstein** | Monako** | San Marino**

* W celu przeprowadzenia badania społeczno-politycznego dotyczącego wyborów parlamentarnych lub prezydenckich na Białorusi, należy uzyskać akredytację wydawaną przez Komisję Badań Opinii Publicznej w ramach Narodowej Akademii Nauk Białorusi (zgodnie z rezolucją Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 31 maja 2002 r. nr.707). W praktyce oznacza to, że możliwość uzyskania akredytacji otrzymują wyłącznie ośrodki prorządowe.

** Mikropaństwa