🇬🇧 Sondaże – Wielka Brytania

Con
39.8
Lab
38.2
LIb Dem
6.8
SNP
4.8
Green
4.4

Con – Partia Konserwatywna
Lab – Partia Pracy
Lib Dem – Liberalni Demokraci
SNP – Szkocka Partia Narodowa
Green – Partia Zielonych Anglii i Walii