🇬🇧 Sondaże – Wielka Brytania

Con
38.9
Lab
38.3
LIb Dem
7.1
SNP
5.0
Green
4.8

Con – Partia Konserwatywna
Lab – Partia Pracy
Lib Dem – Liberalni Demokraci
SNP – Szkocka Partia Narodowa
Green – Partia Zielonych Anglii i Walii