🇳🇱 Sondaże – Holandia

VVD
39
PVV
24
CDA
18
D66
13
PvdA
13
GL
11

VVD – Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji
PVV – Partia Wolności
CDA – Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny
D66 – Demokraci 66
GL – Zielona Lewica
SP – Partia Socjalistyczna
PvdA – Partia Pracy
CU – Unia Chrześcijańska
PvdD – Partia na rzecz Zwierząt
50+ – 50PLUS
SGP – Polityczna Partia Protestantów
DENK – „Myślcie”
FvD – Forum na rzecz Demokracji