Sondaże / Ukraina

SN
52.0
+33.7
ES
12.6
-6.6
24 Sierpnia
9.5
+3.8
Batkiwszczyna
5.2
-6.3
SiCh
5.2
-1.0
RP
3.9
-2.8

Próg wyborczy

5% – komitet wyborczy

Partie polityczne

SN – Sługa Ludu
centryzmdemokracja bezpośredniaproeuropeizm
ES – Europejska Solidarność
chrześcijańska demokracjaliberalny konserwatyzmliberalizmproeuropeizm
24 Sierpnia
liberalizmproeuropeizm
Batkiwszczyna
chrześcijańska demokracjasocjaldemokracjaagraryzmnacjonalizmproeuropeizm
SiCh – Siła i honor
konserwatyzmliberalizm gospodarczyproeuropeizm
RP – Rozumna Polityka
grupa byłych deputowanych Batkwiszczyny i niezależnych
UDAR – Ukraiński Demokratyczny Alians na rzecz Reform
liberalizmproeuropeizm
USH – Ukraińska Strategia Hrojsmana
socjaldemokracjaproeuropeizm
Svoboda – Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”
nacjonalizmsocjalny konserwatyzmnacjonalizm gospodarczy
RPOL – Partia Radykalna Ołeha Laszki
nacjonalizmagraryzmnacjonalizm gospodarczyeurosceptycyzm
Holos – Głos
liberalizmproeuropeizm
ZM – Dla Przyszłości
nacjonalizm gospodarczybig tent
Propozycja
regionalizm
PO – Pozycja Obywatelska
konserwatywny liberalizmliberalizm gospodarczyproeuropeizm
KN – Korpus Narodowy
nacjonalizmeurosceptycyzm
Samopomoc
chrześcijańska demokracjaliberalny konserwatyzmproeuropeizm
NK
chrześcijańska demokracjasocjalny konserwatyzmdecentralizacja
NF – Front Ludowy
nacjonalizmsocjalny konserwatyzmnarodowy konserwatyzmproeuropeizm
UND – Ukraina – Nasz Dom
socjalny konserwatyzmproeuropeizmrusofilia