Sondaże / Polska

PiS
35.0
+2.0
KO
23.1
-0.7
POLSKA 2050
13.1
-0.4
KONFEDERACJA
7.8
+0.8
LEWICA
6.9
-0.8
PSL
3.0
-0.3
AGROUNIA
2.7
-2.2
K’15
1.2
-0.3
POROZUMIENIE
0.8
+0.3

Mandaty

Sondaże – zestawienie

LewicaLEW
KO
Polska 2050P50
AgrouniaAU
PSL
K15
PiS
PJG
KonfederacjaKON
Średnia ▸
6.9
23.1
13.1
2.7
3.0
1.2
35.0
0.8
7.8
CBOS MIXED-MODE
śr. (1)
4
16
12
1
1
34
1
5
Estymator CATI
śr. (1)
9.0
24.1
10.9
0.4
3.9
1.5
40.2
1.1
8.8
IBRiS CATI
śr. (2)
8.3
23.1
11.4
3.7
36.6
0.3
7.8
IBSP CATI
śr. (1)
7.73
24.09
15.82
5.07
2.65
34.61
9.69
Kantar CAPI
śr. (1)
6
25
12
3
1
32
1
4
Kantar CATI
śr. (1)
5
24
14
3
1
30
0
8
Pollster CAWI
śr. (2)
7.70
25.11
14.09
4.26
0.90
39.19
0.68
7.78
Research Partner CAWI
śr. (1)
7.2
22.0
17.9
0.8
1.6
30.5
0.4
8.5
Social Changes CAWI
śr. (3)
7.3
25.7
13.7
2.3
1.7
37.0
1.7
9.3
United Surveys CATI
śr. (1)
6.8
22.3
9.2
5.2
36.4
8.8
Social Changes CAWI
17-20.09
7
24
13
2
2
37
2
12
CBOS MIXED-MODE
06-16.09
4
16
12
1
1
34
1
5
Pollster CAWI
13-14.09
7.56
24.54
14.32
4.66
1.08
39.50
0.71
7.35
Social Changes CAWI
10-13.09
7
27
12
2
2
37
2
9
Pollster CAWI
11-12.09
7.84
25.68
13.86
3.85
0.71
38.87
0.64
8.21
Estymator CATI
10-11.09
9.0
24.1
10.9
0.4
3.9
1.5
40.2
1.1
8.8
United Surveys CATI
10.09
6.8
22.3
9.2
5.2
36.4
8.8
Kantar CATI
09-11.09
5
24
14
3
1
30
0
8
Kantar CAPI
03-08.09
6
25
12
3
1
32
1
4
IBRiS CATI
07.09
8.5
23.0
11.3
2.9
36.5
0.3
7.6
Research Partner CAWI
03-06.09
7.2
22.0
17.9
0.8
1.6
30.5
0.4
8.5
Social Changes CAWI
03-06.09
8
26
16
3
1
37
1
7
IBRiS CATI
03-04.09
8.0
23.1
11.5
4.4
36.6
8.0
IBSP CATI
01-03.09
7.73
24.09
15.82
5.07
2.65
34.61
9.69
Wybory do Sejmu
10.2019
12.56
27.40
8.55
43.59
6.81