Sondaże / Polska

PiS
33.2
-0.4
KO
29.5
+3.1
KONFEDERACJA
11.7
+2.0
TRZECIA DROGA
10.3
-2.6
LEWICA
7.6
-1.7
AGROUNIA
1.1
-0.1
Progi wyborcze » KW (partia polityczna), KWW – 5% / KKW (koalicja partii politycznych) – 8% / KWW mniejszości narodowych i etnicznych – brak progu

Podział mandatów

Poparcie w województwach (06/2023)

Ostatnia aktualizacja mapy: 08.06.2023

Sondaże – zestawienie tabelaryczne

LewicaLew.
KO
Trzecia DrogaTD
Polska 2050PL50
PSL
PiS
KonfederacjaKon.
1000
05-07.06.2023
7
29
10
35
13
1100
06.06.2023
8.8
30.1
10.1
33.9
12.3
1003
05-06.06.2023
6
32
10
31
10
1000
04.06.2023
8.6
29.1
9.4
34.4
13.4
1000
02-04.06.2023
8.7
27.2
11.3
32.8
10.8
1006
30-31.05.2023
11.5
27.7
14.0
32.3
9.8
1045
26-29.05.2023
8.3
28.1
11.8
34.8
9.5
1000
26-28.05.2023
10.0
26.6
14.1
31.8
10.1
1020
26-27.05.2023
7.8
25.6
13.1
32.9
11.0
1055
25-26-05.2023
9.5
25.2
14.9
35.8
11.5
1000
19-21.05.2023
9.7
25.7
14.1
32.3
9.9
1020
19-21.05.2023
9.3
24.6
14.2
34.5
11.1
1000
16-19.05.2023
9
25
11
34
10
1000
16-19.05.2023
9
24
12
35
11
1056
08-18.05.2023
6
23
6
33
8
979
12-17.05.2023
8
28
10
31
7
1100
16.05.2023
9.4
25.4
14.6
32.0
10.0
1083
15.05.2023
10.0
27.8
12.4
34.1
10.8
1053
12-15.05.2023
8.4
28.4
12.2
35.4
8.5
1000
12-14.05.2023
10.0
24.5
14.8
32.7
9.4
1070
11-12-05.2023
10.4
25.0
15.2
35.3
10.5
1070
11-12-05.2023
10.8
26.5
6.9
6.7
36.0
11.0
1000
05-07.05.2023
9.6
24.7
14.6
31.3
8.7
1000
27-30.04.2023
8.4
23.8
14.7
32.0
11.2
1000
21-23.04.2023
9.0
24.2
13.7
32.3
9.8
1059
20-21.04.2023
9.7
25.5
6.2
6.8
35.7
11.2
1059
20-21.04.2023
10.9
25.7
14.0
35.0
10.0
1081
11-20.04.2023
4
20
5
3
36
9
981
14-19.04.2023
6
27
7
3
35
7
1047
14-17.04.2023
9.1
28.1
7.1
3.9
34.6
8.8
1120
14-16.04.2023
11.1
26.7
9.5
5.7
32.5
10.2
1000
14-16.04.2023
9.4
25.1
14.3
33.1
9.3
1100
14-15.04.2023
9.4
24.8
8.0
6.4
33.0
10.4
1005
04-05.04.2023
9.5
23.6
8.0
6.5
33.5
11.8
1032
04-05.04.2023
10.3
25.8
7.9
7.0
36.1
11.0
1032
04-05.04.2023
10.0
24.7
14.3
35.8
10.4
1052
31.03-03.04.2023
7.4
28.3
8.4
5.0
33.9
8.1
1000
31.03-02.04.2023
10.3
24.0
8.7
5.9
32.5
9.6
1000
31.03-02.04.2023
11.2
23.1
14.9
32.5
8.3
1048
23-24.03.2023
8.3
27.9
8.1
7.1
36.4
9.9
1048
23-24.03.2023
8.8
26.0
14.1
36.7
10.2
1000
20-23.03.2023
8
27
6
5
34
11
981
17-22.03.2023
8
22
8
4
30
7
1000
18-20.03.2023
7.7
30.7
8.4
3.3
37.9
10.0
1000
17-19.03.2023
9.2
25.4
8.1
6.4
33.8
9.3
1100
17-18.03.2023
8.5
26.4
7.9
6.2
34.3
9.0
16.03.2023
9.3
28.4
11.3
4.5
33.8
9.7
1000
14-16.03.2023
6
26
9
2
31
9
1000
13-16.03.2023
9
25
9
5
37
8
993
06-16.03.2023
4
18
6
2
38
6
1100
13-14.03.2023
9.2
26.7
7.1
6.8
34.2
8.7
1013
10-13.03.2023
9.3
28.0
7.6
5.5
32.7
5.2
1025
08-09.03.2023
9.2
28.6
7.1
7.7
36.9
8.0
1025
08-09.03.2023
8.6
26.5
14.7
38.0
7.8
1054
03-06.03.2023
8.8
26.7
8.1
5.3
32.8
7.1
1000
03-05.03.2023
8.2
27.9
7.1
6.9
34.7
7.3
1100
28.02-01.03.2023
9.2
27.1
7.5
6.6
34.4
7.4
1000
24-27.02.2023
6.7
33.9
7.3
3.7
34.7
11.1
1037
23-24.02.2023
9.1
29.9
8.0
6.6
37.5
6.8
1037
23-24.02.2023
8.8
27.9
15.0
38.0
6.9
1022
17-20.02.2023
7.7
30.4
9.7
4.5
32.1
6.4
679
15-20.02.2023
9
28
9
2
33
5
1000
17-19.02.2023
8.7
27.2
7.5
7.0
33.6
6.9
1100
17-18.02.2023
9.0
28.6
8.2
6.4
34.7
6.0
982
06-19.02.2023
5
22
7
3
36
7
1021
09-10.02.2023
9.5
28.9
8.3
6.4
37.7
6.5
1021
09-10.02.2023
8.6
27.5
15.8
38.2
6.3
1000
07-08.02.2023
5
29
11
3
28
8
1040
03-06.02.2023
7.2
28.1
9.8
5.4
35.6
7.5
1040
03-06.02.2023
7.3
27.8
10.7
4.2
33.7
6.4
1000
03-05.02.2023
9.1
28.0
8.1
5.1
34.6
5.2
1100
03-04.02.2023
8.9
27.3
8.3
5.1
33.9
5.6
1088
28-29.01.2023
10.2
29.0
11.3
5.1
34.8
6.8
1035
26-27.01.2023
8.9
28.8
9.1
6.6
37.0
7.6
1035
26-27.01.2023
9.5
29.1
13.5
38.9
8.4
1000
22-23.01.2023
8.4
27.4
8.6
6.1
34.0
6.4
983
18-23.01.2023
8
31
8
2
31
5
1000
20-22.01.2023
8.4
27.1
9.7
6.2
34.4
6.5
1028
09-22.01.2023
5
22
7
3
32
7
1033
13-16.01.2023
8.4
27.8
9.4
4.8
34.6
7.2
1100
14-15.01.2023
8.9
27.2
9.2
5.9
33.4
7.0
800
10-15.01.2023
4.3
34.4
13.2
4.1
34.3
8.5
1029
12-13.01.2023
10.1
29.4
8.2
6.7
36.1
7.4
1000
06-08.01.2023
8.0
27.0
9.3
5.9
32.3
6.9
1100
05-06.01.2023
8.9
25.4
9.2
5.7
29.7
6.6
Sposób obliczania średniej

1. Próba badanych wybranych sondaży ośrodka A i B jest mnożona przez poparcie w procentach (mnożnik) każdej partii. W wyniku mnożenia otrzymujemy iloczyny stanowiące liczbę ankietowanych dla poszczególnych partii.
Przykład:
Sondaż 1 Ośrodek A: Partia-A (50%), Partia-B (30%), Partia-C (10%) / Próba: 1000
Sondaż 2 Ośrodek A: Partia-A (40%), Partia-B (40%), Partia-C (10%) / Próba: 900
Sondaż 1 Ośrodek B: Partia-A (50%), Partia-B (30%), Partia-C (10%) / Próba: 1200
Sondaż 2 Ośrodek B: Partia-A (64%), Partia-B (34%), Partia-C (2%) / Próba: 1000

Sondaż 1 Ośrodek A: Partia-A (1000*0,5=500), Partia-B (1000*0,3=300), Partia-C (1000*0,1=100)
Sondaż 2 Ośrodek A: Partia-A (900*0,4=360), Partia-B (900*0,4=360), Partia-C (900*0,1=90)
Sondaż 1 Ośrodek B: Partia-A (1200*0,5=600), Partia-B (1200*0,3=360), Partia-C (1200*0,1=120)
Sondaż 2 Ośrodek B: Partia-A (1000*0,64=640), Partia-B (1000*0,34=340), Partia-C (1000*0,02=20)
2. Uzyskane wyniki są sumowane i dzielone przez liczbę badań przeprowadzonych przez dany ośrodek. W ten sam sposób liczona jest próba.
Przykład:
Średnia Ośrodek A: Partia-A ((500+360)/2=440), Partia-B ((300+360)/2=330), Partia-C ((100+90)/2=95) / Próba: ((1000+900)/2=950)
Średnia Ośrodek B: Partia-A ((600+640)/2=620), Partia-B ((360+340)/2=350), Partia-C ((120+20)/2=70) / Próba: ((1200+1000)/2=1100)
3. Dla każdej partii sumowane są średnie wyniki poszczególnych ośrodków, a następnie dzielone przez sumę uśrednionych prób. Otrzymany wynik stanowi średnią dla partii w danym miesiącu kalendarzowym.
Przykład:
Próba: (950+1100=2050)
Średnia Ośrodek A+B: Partia-A (440+620=(1060/2050)=51.7%), Partia-B (330+350=(680/2050)=33.2%), Partia-C (95+70=(165/2050)=8.1%)