Sondaże / Polska

PiS
38.2
+5.1
KO
25.8
-0.8
POLSKA 2050
7.7
-1.8
LEWICA
7.5
-2.3
KONFEDERACJA
6.1
-0.1
PSL
5.7
+0.2

Mandaty

Większości w głosowaniach

Więcej niż 50% głosów – w celu m.in. odrzucenia poprawek Senatu do ustawy, odrzucenia uchwały Senatu, zarządzenia referendum, powołania rządu, wyboru RPO, wyboru sędziów TK, wyrażenia wotum nieufności rządowi lub ministrowi, uchylenia rozporządzenia prezydenta ws. wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (307 głosów na 460) – w celu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przekazującej organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach (art. 90 ust. 2)
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (307 głosów na 460) – w celu uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji RP (art. 235 ust. 4)
2/3 głosów ustawowej liczby posłów (307 głosów) – w celu skrócenia kadencji Sejmu RP (art. 98 ust. 3)
3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (276 głosów na 460) – w celu uchwalenia ustawy przekazanej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta RP (art. 122 ust. 5)
3/5 głosów ustawowej liczby posłów (276 głosów) – w celu pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów (art. 156 ust. 2)
3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (276 głosów na 460) – w celu uchwalenia odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich ze stanowiska (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich)

Sondaże wyborcze

LEWICALEW
KO
POLSKA 2050P50
PSL
PiS
KONFEDERACJAKON
28.07-01.08.2022
7.4
25.8
7.7
5.7
38.2
6.1
29-31.07.2022
8.5
27.1
11.4
6.6
33.2
4.6
29-30.07.2022
9.6
27.7
9.3
5.5
34.9
4.6
28-29.07.2022
11.6
26.4
9.5
7.1
36.6
6.9
26.07.2022
9.5
26.5
11.6
5.1
34.9
5.6
22-23.07.2022
9.8
25.9
9.4
6.3
34.2
4.0
15-20.07.2022
8
27
8
5
26
6
19.07.2022
12.69
27.33
11.01
5.13
33.80
8.66
15-16.07.2022
11.2
26.6
9.7
6.6
37.1
7.0
08-11.07.2022
8.1
26.6
7.7
4.8
33.9
4.9
27.06-07.07.2022
5
18
8
3
33
6
05.07.2022
8.5
25.2
9.8
5.1
33.7
6.0
01-02.07.2022
9.4
24.7
10.7
4.6
33.1
6.3
24-27.06.2022
7.8
24.5
9.6
4.7
34.4
6.2
23-24.06.2022
11.8
26.9
8.4
6.9
38.0
5.9
22-23.06.2022
8
26
10
2
31
6
21-22.06.2022
10.68
23.88
13.68
6.63
35.28
5.97
17-19.06.2022
9.2
25.5
7.0
5.2
34.2
5.3
17-18.06.2022
8.4
25.4
9.6
5.5
34.5
4.7
10-13.06.2022
7.7
23.0
10.5
4.4
32.8
5.4
08-13.05.2022
7.94
27.80
15.52
2.65
37.01
7.73
09-10.06.2022
11.1
27.1
9.0
6.3
38.5
5.8
07-09.06.2022
8
22
10
4
32
7
30.05-09.06.2022
4
17
12
3
32
5
03-08.06.2022
8
23
10
4
29
4
06-07.06.2022
8.3
25.5
10.2
5.0
37.1
4.2
03-04.06.2022
9.4
24.9
11.0
5.3
36.5
5.6
30.05-01.06.2022
8.9
25.3
8.4
6.3
35.1
4.1
27-30.05.2022
7.5
25.5
12.1
2.6
31.3
7.0
26-27.05.2022
10.5
28.4
8.2
6.2
39.5
5.1
24-25.05.2022
10.91
25.09
12.35
4.72
35.28
6.30
20-21.05.2022
8.4
26.8
9.4
5.7
36.9
5.1
20-21.05.2022
9.2
25.2
8.4
5.7
36.2
5.2
13-18.05.2022
8
24
9
3
29
4
12-13.05.2022
11.2
27.1
7.9
6.4
39.2
5.9
10-12.05.2022
9
26
13
4
35
7
02-12.05.2022
4
19
9
2
36
3
05-09.05.2022
6.0
26.3
11.6
4.0
30.8
6.8
06-07.05.2022
9.0
27.0
9.3
5.0
34.7
5.4
04.05.2022
9.0
26.3
8.6
5.1
35.9
5.0
02-04.05.2022
10.2
24.9
9.0
5.4
37.8
4.7
28-29.04.2022
10.5
27.0
8.0
6.7
38.4
7.3
27-28.04.2022
10.12
26.48
14.14
5.70
35.41
5.45
26.04.2022
8.6
27.0
9.1
5.0
34.7
4.5
22-25.04.2022
6.1
25.5
11.6
3.7
32.5
7.9
22-23.04.2022
9.3
26.6
10.7
5.8
36.0
3.3
12-14.04.2022
8.5
26.4
9.1
6.6
39.0
7.4
08-13.04.2022
8
26
9
4
30
6
08-11.04.2022
6.1
23.3
11.6
3.8
32.7
6.3
07-11.04.2022
5.53
22.61
16.95
2.82
40.68
6.94
28.03-07.04.2022
4
17
11
2
32
4
01-02.04.2022
7.1
25.1
9.0
5.0
32.9
6.3
01-02.04.2022
6.2
23.7
9.7
5.4
33.7
5.1
30-31.03.2022
8.3
25.4
10.9
6.1
39.2
7.4
30-31.03.2022
6.3
26.2
8.3
5.3
34.2
7.8
25-28.03.2022
6.4
24.2
11.8
3.1
33.6
8.0
18-21.03.2022
5
22
14
2
31
6
18-19.03.2022
6.9
23.2
11.1
4.8
34.6
6.7
18.03.2022
8.1
23.1
9.1
5.2
33.4
4.1
11-16.03.2022
7
27
9
3
30
5
11-14.03.2022
8.2
25.8
10.4
4.3
31.4
7.6
10-11.03.2022
7.5
25.1
12.2
6.3
39.6
7.0
08-10.03.2022
5
24
12
4
34
11
28.02-10.03.2022
4
20
11
2
30
6
04.03.2022
4
25
14
5
30
10
04.03.2022
6.9
21.2
9.7
4.6
33.6
4.4
02-03.03.2022
6.59
25.89
13.08
5.97
37.99
7.66
01.03.2022
7.2
22.8
10.9
4.9
37.4
4.1
25-28.02.2022
7.0
25.7
11.0
3.4
32.6
7.3
25.02.2022
3.8
24.0
13.5
4.5
36.8
5.2
18.02.2022
7.1
26.9
9.4
5.2
32.2
9.0
16-17.02.2022
7.8
27.5
9.5
6.6
36.4
9.4
16-17.02.2022
8.27
24.46
14.25
5.83
36.05
9.14
11-16.02.2022
5
25
9
4
30
8
11-14.02.2022
8.8
23.7
9.9
5.8
31.1
8.3
11-12.02.2022
5.6
29.3
8.6
4.3
32.5
8.4
11-12.02.2022
6.3
28.0
8.1
4.1
32.7
7.7
31.01-10.02.2022
3
17
11
2
30
7
03-07.02.2022
7.54
26.34
14.88
3.47
34.63
8.96
06.02.2022
5.8
25.1
11.7
5.2
33.1
8.5
04-06.02.2022
6.6
26.7
11.1
5.2
31.1
6.9
28.01-01.02.2022
6.7
27.3
11.6
3.9
31.3
7.9
27.01.2022
6.2
26.1
10.6
6.0
33.2
5.8
21-26.01.2022
7
26
9
3
27
9
21.01.2022
7.0
27.2
11.2
6.5
32.3
6.8
17-18.01.2022
5
26
15
4
29
9
14-17.01.2022
8.0
23.9
11.1
2.0
31.7
9.0
13.01.2022
7.3
20.2
12.1
6.0
30.1
8.6
12-13.01.2022
7.06
24.50
17.08
6.44
32.81
10.11
03-13.01.2022
3
18
12
3
29
5
06-07.01.2022
8.2
25.1
11.0
7.6
33.0
8.0