🇨🇿 Sondaże – Czechy


ANO
26.4
PIRÁTI+STAN
22.6
SPOLU
19.0
SPD
8.9
ČSSD
6.3
KSČM
5.4

ANO – ANO 2011
PIRÁTI+STAN – Koalicja wyborcza PIRÁTI i STAN
PIRÁTI – Czeska Partia Piratów
STAN – Burmistrzowie i Niezależni
SPOLU – RAZEM – Koalicja wyborcza ODS, KDU–ČSL i TOP 09
ODS – Obywatelska Partia Demokratyczna
KDU–ČSL – Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa
TOP 09 – Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt 09
SPD – Wolność i Demokracja Bezpośrednia
ČSSD – Czeska Partia Socjaldemokratyczna
KSČM – Komunistyczna Partia Czech i Moraw
T – Trójkolorowy Ruch Obywatelski