🇱🇻 Sondaże – Łotwa

Sondaże poparcia partii politycznych na Łotwie

SDPS – Socjaldemokratyczna Partia „Zgoda”
AP! – Dla Rozwoju/Za!
NA – Zjednoczenie Narodowe
JV – Jedność
ZZS – Związek Zielonych i Rolników
JKP – Nowa Partia Konserwatywna
P – Postępowi
LRA – Łotewskie Zjednoczenie Regionów
LKS – Rosyjski Związek Łotwy
PCL – Za ludzką Łotwę